Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet och eget ansvar.

Tjänsten kommer att vara placerad på Avdelningen för energi och byggnadsdesign (EBD). Avdelningen är en ledande och internationell arbetsplats med fokus på design av energieffektiva, miljövänliga byggnader. Avdelningen erbjuder ett banbrytande mastersprogram i energi- och miljöeffektiv byggnadsdesign, med stora möjligheter att delta i forskningsprojekt både inom undervisning av kurser och i arbetet med att skriva masteruppsatser.

Mer om avdelningen (ebd.lth.se) 

Den postdoktorala forskaren kommer att arbeta inom ett forskningsprojekt med namnet Climate sustainable city districts – learning from doing. Projektet syftar till att främja utvecklingen av nya klimathållbara byggnader och stadsdelar och använder utvecklingen av en ny stadsdel i Helsingborg kallad Oceanhamnen som fallstudie. Oceanhamnen byggs inom de kommande fyra åren och syftar till att uppnå klimatneutralitet. Återstående projektpartner är Svenska Miljöinstitutet, Helsingborgs stad och flera stora byggherrar. Den postdoktorala forskaren kommer också att arbeta i nära samarbete med ett andra forskningsprojekt som löper parallellt, inom EU:s initiativ Net Zero Cities, där Helsingborg valdes till en av EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer. Vi tror att dessa projekt är en unik möjlighet för lärande, nätverkande och potentiellt för att etablera framtida samarbeten inom ett spännande studieområde.

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet handlar om energi- och miljöeffektiv byggnadsdesign mot låg klimatpåverkan och hälsosam byggd miljö under hela livscykeln i kalla klimat. Särskilt fokus kommer att läggas på simulerings- och beräkningsmetoder för energianvändning och energiproduktion samt koldioxidberäkningar längs hela livscykeln. Omfattningen av detta inkluderar både byggnader och tätorter, nya som befintliga. Tekniska anläggningar kring byggnader ska också beaktas såsom vägar, innegårdar och annan typ av infrastruktur.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Du kommer att ha ett särskilt ansvar för att aktivt delta i forskningsprojektet i nära samarbete med andra kollegor från LTH och ovan nämnda externa partners. Du förväntas förstå hur ett forskningsprojekt bedrivs och arbeta på ett självständigt sätt med projektuppgifter för att uppfylla projektmålen. Arbetsresor förväntas främst regionalt i Sverige med enstaka utlandsresor för nätverkande och konferenser.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet och i synnerhet inom ovan nämnda forskningsprojekt omfattar: energimodellering av byggnader, livscykelanalyser, livscykelkostnadsberäkningar, presentationer, skriva artiklar.
 • Samarbete med projektpartners, industrin och samhället i stort.
 • Handledning av examensarbeten.
 • Undervisning på grundnivå och avancerad nivå, främst inom mastersprogrammet i energi- och miljöeffektiv byggnadsdesign vid Lunds universitet.
 • Administration relaterad till ovan angivna arbetsuppgifter, dock i mindre omfattning.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Allmän kunskap om byggnadsteknik i kalla klimat.
 • Kunskap om energisimuleringsverktyg för byggnader.
 • Kunskaper om livscykelanalyser (LCA).

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet av samverkande och självständigt arbete inom forskningsprojekt.
 • Dokumenterad erfarenhet av samarbete med industrin. 

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 november 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1623
Kontakt
 • Ricardo Bernardo, ricardo.bernardo@ebd.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-07-01
Sista ansökningsdag 2024-08-11
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb