Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet och eget ansvar.

Tjänsten kommer att vara placerad på avdelningen för energi och byggnadsdesign (EBD). Avdelningen är en ledande och internationell arbetsplats med fokus på design av energieffektiva och miljövänliga byggnader. Avdelningen har goda relationer med relevanta industriella partners och ett banbrytande mastersprogram i energieffektiv och miljövänlig byggnadsdesign, med stora möjligheter att utforska och testa ICT-teknik, både i undervisning och i arbetet med att skriva masteruppsats. 

Mer information om avdelningen (ebd.lth.se).

Forskarutbildningsämne 

Byggande och arkitektur (Institutionen för arkitektur och byggd miljö)

Ämne och projektbeskrivning

Projektet kommer att utforska användning av avancerad ICT-teknik, såsom byggnadsinformationsmodellering (BIM), artificiell intelligens (AI) och simulering av byggnadsprestanda (BPS), för att stödja design och konstruktion av energieffektiva byggnader. Forskningen kommer att ingå i en internationell kontext genom deltagande i IEA Annex 91 om öppen BIM för energieffektiva byggnader (https://annex91.iea-ebc.org). 

Även om användningen av byggnadsinformationsmodellering (BIM) för att stödja simulering av byggnadsprestanda (BPS) har bedrivits sedan 1990-talet, finns det fortfarande många utmaningar att övervinna för att säkerställa en smidig integration mellan BIM och BPS. Dessutom expanderar BPS-domänen snabbt, vilket ger användarna ett brett urval av förstaprincipbaserade algoritmer och maskininlärningsmetoder. Detta projekt kommer att främja konceptet med verktygsinteroperabilitet och titta på dubbelriktat datautbyte mellan olika applikationer och BIM. Projektet kommer att utforska de olika utmaningarna relaterade till modellval, modellupplösning, modelltrohet och anpassning av modeller till en specifik byggnadsdesign och ingenjörskontext. Forskningen kommer att ha ett processbaserat tillvägagångssätt, där man tittar på djupet på informationsflöden mellan datakällor och olika byggnadsprestandamodeller. Detta projekt kommer särskilt att undersöka användningen av öppet BIM (IFC-schema). Det kommer att utforska arbetsflöden för olika stadier av designprocessen: tidiga skeden, teknisk design och drift av byggnader efter inflyttning. Förväntade resultat inkluderar processer, verktyg, riktlinjer, beskrivningar av bästa praxis och djupa insikter om sätt att konstruera energieffektiva byggnader.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Du kommer att bidra till området byggnadsvetenskap och automation, särskilt med utveckling av ny kunskap om användningen av olika ICT-system för att stödja energieffektiv byggnadsdesign.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Att utforska specifika arbetsflöden och data pipelines mellan olika datakällor och modeller med olika abstraktion och upplösning i relation till BIM och BPS.
 • Skapande av flera arbetsflöden, modeller, skript och scheman som implementerar byggnadsfysiska ekvationer inom ett avancerat ICT-system.
 • Kritisk reflektion över potentiell utveckling av BIM- och BPS-verktygskedjan.
 • Samverka med en rad akademiska och industriella partners.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Byggande och arkitektur (Institutionen för arkitektur och byggd miljö) uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Masterexamen i energieffektiva och miljöbyggnader, datavetenskap, byggnadsfysik, byggnadsteknik eller motsvarande.
 • Erfarenhet av användning av byggnadsprestandasimulering.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Djup förståelse för grundläggande ekvationer inom byggnadsfysik avseende luftflöde och värmeöverföring genom byggnadselement.
 • Kunskaper om byggnadsinformationsmodellering (BIM), International Foundation Classes (IFC) och ontologier.
 • Hög motivation och ett uppriktigt intresse för just detta projekt.

Hänsyn kommer också att tas till stark akademisk nyfikenhet, god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 november 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1624
Kontakt
 • Pieter de Wilde , pieter.de_wilde@ebd.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-07-01
Sista ansökningsdag 2024-08-11
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb