Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för bygg- och miljöteknologi består av nio avdelningar, allt från byggnadsfysik, brandteknik, vattenresurshantering till riskhantering, och sysselsätter cirka 150 personer i en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer, lärare och forskare från många delar av världen. Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet eget ansvar och att alla ska ges möjlighet att växa personligt och professionellt.

Tjänsten är vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, som bedriver forskning och utbildning inom, samhällsrisk, krishantering och kritisk infrastruktur. Avdelningen har totalt över 20 forskare/lärare och doktorander anställda, med en mångfald av disciplinära bakgrunder. Den sökande kommer även att ingå i Centrum för Critical Infrastructure Research (CenCIP) vid Lunds universitet. Centret bedriver forskning relaterad till kritisk infrastruktur utifrån ett resiliens, styrnings och tvär-sektoriellt beroendeperspektiv. Vidare finns möjlighet att ansluta sig till profilområdena ”Energiomställningen” och ”Vatten” vid LTH, vilket ger tillgång till viktiga forskningsnätverk vid Lunds universitet. 

PostDoc-tjänsten är direkt kopplad till ett bilateralt avtal mellan Department of Homeland Security (DHS) Science & Technology Directorate (DHS S&T) och Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (DHS CISA), och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under projektet Joint Exchange of Data and Information on Critical Infrastructure (JEDI-CI). Projektet syftar till att dela kunskap om modellering, simulering och analys för att stödja nationell tvärsektoriell resilienshantering och policyplanering för kritiska infrastrukturer och samhällsviktiga funktioner och leds av Jonas Johansson vid svensk sida.

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningsområdet är Critical Infrastructure Resilience, vilket innefattar att förstå, analysera, hantera och minska risker och sårbarheter för fysiska och cyber infrastrukturer ur ett tvärsektoriellt perspektiv. Detta inkluderar aspekter av modellering, simulering, dataklassificering, konfidentialitetsutmaningar och analysförmåga i relation till konceptuella områden som kritisk infrastruktur, komplexitet, systemiska risker, beslutsfattande, ömsesidiga beroenden och kaskadeffekter.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en tiondel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Du kommer att ha ansvaret för att vidareutveckla en modellerings- och simuleringsmetod av nationella ömsesidigt beroende kritiska funktioner och tillämpa den i fallstudier både i Sverige och USA, i samarbete med den svenska projektledaren, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och de amerikanska motsvarigheterna. Arbetet kommer att vara en förlängning av och en del av pågående arbete inom CenCIP. Det kommer att hållas projektmöten som kräver resor till USA (1-2 gånger per år, ca 1 vecka åt gången) och spridning av resultat vid vetenskapliga konferenser (1-2 per år), utöver att bidra till vetenskapliga tidskrifter. Som en del av tjänsten skulle du även delta i undervisning, främst i en kurs på mastersnivå (avancerad nivå) "Critical Infrastructure Resilience" (VRSN45) och möjligheter till handledning av mastersstudenter samt ta del i doktorandhandledning.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Förmåga att bedriva forskningsarbetet självständigt och systematiskt i en samarbetsinriktad miljö.
 • Kunskap och erfarenhet av forskningsfältet kritisk infrastruktur

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

 • Kunskap om teknisk infrastruktur (såsom elkraft, telekommunikation, vatten eller transportsystem) samt tvärsektoriella kopplingar, ömsesidiga beroenden, kaskadeffekter och styrning och hantering av komplexa system.
 • Kunskap och erfarenhet av programmering, till exempel kopplat till ingenjörsansatser, GIS, komplexa system, supply chain management.
 • Kunskap och erfarenhet av modellering och simulering av kritisk infrastruktur samt erfarenhet av relevanta programmeringsmiljöer, såsom Matlab, Python eller ArcGIS.
 • Kunskap och erfarenhet av kris- och katastrofriskhantering på regional eller (inter-)nationell nivå
 • Akademisk eller professionell erfarenhet av policykontexten i USA eller Europa kopplat till kritisk infrastruktur.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl. publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1687
Kontakt
 • Jonas Johansson, jonas.johansson@risk.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-24
Sista ansökningsdag 2024-08-18
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb