Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för bygg- och miljöteknologi omfattar flera avdelningar, där avdelningen för brandteknik är en av dessa. Inom institutionen bedrivs forskning och undervisning kopplat till samhällets behov av infrastruktur och byggande. Som ett led i detta ingår även hänsynstagande till säkerhetsaspekter och utveckling av metoder för att hantera brandrisker i samhället.

Forskning inom brandteknik avser fysikaliska och kemiska processer i samband med uppkomst, tillväxt, spridning och släckning av bränder, interaktioner mellan brand och byggnader och anläggningar, system för att förebygga eller upptäcka brand eller begränsa dess konsekvenser samt evakuering och människors beteende vid brand. Avsikten är att hitta kostnadseffektiva och innovativa metoder för att hålla skador på människor, miljö och egendom på en acceptabel nivå.

Arbetet bedrivs vanligtvis i mindre forskargrupper knutna till ett visst ämnesområde. Men arbetet präglas också av ett tvärvetenskapligt arbetssätt med samverkan över ämnesgränser och med kollegor på andra avdelningar inom universitetet. Avdelningen för brandteknik består av ett 20-tal forskare, doktorander och administrativ personal.

Arbetsmiljön kännetecknas av engagemang, samarbete, kreativitet och eget ansvar. Vi strävar efter en prestigelös och inkluderande arbetsmiljö med en jämn könsfördelning. Arbetsuppgifterna är varierande och stimulerande, och det finns goda möjligheter till professionell utveckling.

 Institutionen för bygg- och miljöteknologi rekryterar en universitetslektor i brandteknik med inriktning mot branddynamik. 

 

Ämne

Brandteknik med inriktning mot branddynamik. 

 

Särskild ämnesbeskrivning

Anställningens inriktning är kopplad till brandförlopp och brandskydd, främst inom den byggda miljön men inte begränsad till det. Området kan omfatta bränders uppkomst, spridning och utveckling i byggnader och transportmedel och inkludera aktiva brandbegränsande åtgärder såsom släckning och begränsning av brandspridning. Inriktningen kan även inkludera byggnadens passiva brandskydd mot spridning av brand och för att minska risken för byggnadens strukturella kollaps. Forskningen kan inkludera modellering och modellutveckling av relevanta aspekter inom ämnesområdet.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Experimentellt arbete inom brandteknik.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med industri och samhälle.
 • Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.

 

Behörighet

Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

 

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökandes behörighet kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömningsgrunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

 

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt.

 

Övriga meriter

 • Dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
 • Erfarenhet av att leda experimentell forskning.
 • Breda kunskaper inom området brandteknik.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: Jobba hos oss | Lunds universitet 

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTH:s akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1839
Kontakt
 • Håkan Frantzich, hakan.frantzich@brand.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2024-06-17
Sista ansökningsdag 2024-08-16
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb