Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Vid Avdelningen för Konstruktionsteknik bedrivs utbildning och forskning inom områden som behandlar dimensionering och konstruktiv utformning av de bärande delarna av byggnadsverk för såväl husbyggnader som broar och anläggningar, med hänsyn till olika laster och påverkningar som är aktuella under konstruktionens livstid. Klimatförändringar och urbaniseringen är två fenomen som ger upphov till en rad utmaningar men skapar även möjligheter för innovationer inom forskningsfältet. Byggnader och byggnadsverk måste anpassas till mer extrema väderförhållanden med kraftigare stormar, större nederbördsmängder, översvämningar och ökad fuktighet. Urbaniseringen och en ökande befolkning skapar ökad efterfrågan på både bostäder och en utbyggd infrastruktur. Det ställs samtidigt krav på att begränsa byggandets klimatpåverkan och miljöavtryck, vilket kräver att konstruktionsmaterial används mer effektivt. Hållbara och tids- och kostnadseffektiva konstruktioner, byggsystem och produktionstekniker måste utvecklas.

På avdelningen är vi ca 15 personer som jobbar inom olika forskningsområden (trä och biobaserade material, betong, murverk, risk & tillförlitlighet). Du kommer att vara del av forskargruppen som jobbar med olika frågor inom biobaserade material, trä och träbyggnation. Vi har ett stort laboratorium och tillgång till samhällsbyggnadslaboratoriet i V-huset på LTHs campus.

Arbetsuppgifter

Ditt arbete kommer huvudsakligen vara inom ett forsknings- och utvecklingsprojekt som behandlar potentialen hos biobaserad isolering, med fokus på energiprestanda och hur isoleringen kan implementeras i den industriella trähusproduktionen. Du ska leda projektet och forska självständigt, med viss hjälp av kollegorna som bidrar med sina spetskompetenser. I projektet ingår både försök på laboratorieskala och fullskala samt modellering. Resor till de deltagande 9 trähusfabrikerna (mest i Småland) ingår och du ska hålla i workshops och spridning av resultaten (på svenska). Du förväntas publicera resultaten både vetenskapligt och populärvetenskapligt, och på branschkonferenser.

Du ska även fungera som koordinator för samhällsbyggnadslaboratoriet, där du koordinerar de 12 olika laboratorierna, jobbar strategiskt för ökad verksamhet i samhällsbyggnadslaboratoriet och är kontaktperson för externa brukare.

Inom undervisningen kommer du att vara delaktig i kursen Träbyggnadsteknik (avancerad kurs), med ansvar för genomförande av labbförsöken, rättning av laborationsrapporterna, samt några föreläsningar och övningar. Du ska även kunna undervisa i grundkurserna i konstruktionsteknik som övningsledare våren 2025, där det behövs svenska som undervisningsspråk. Vi förväntar oss också att du självständigt och i samarbete med kollegor förbereder forskningsansökningar.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • att aktivt och i ledande roll medverka i forskningsprojektet om biobaserad isolering
 • Stödja annan forskning inom avdelningen
 • undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå (max 20%).
 • möjlighet till högskolepedagogisk utbildning
 • handledning av examensarbetare
 • att bistå med att söka extern forskningsfinansiering
 • Koordinatorroll för samhällsbyggnadslaboratoriet
 • administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår

Kvalifikationer

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen.

Krav för anställningen är:

 • Du ska ha avlagd doktorsexamen i konstruktionsteknik, byggteknik eller motsvarande ämne som är relevant för det forskningsprojektet du ska arbeta i
 • Du ska ha mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
 • Du ska ha mycket bra kunskaper om biobaserade isolermaterial, med fokus på termiska egenskaper, både på materialnivå och elementnivå
 • Du ska ha bra kunskaper om träbyggnation i allmänhet och träregelstommar i synnerhet
 • Du ska ha erfarenhet av laborativt arbete, med fokus på mekaniska provningar och karakterisering av byggnadsmaterials egenskaper.
 • Du ska vara självständig i ditt arbete och ha bra samarbetsförmåga

Meriterande för anställningen är:

 • Det är meriterande om du har kunskaper kring andra byggnadsmaterial än de biobaserade, t ex stål, betong.
 • Meriterande är erfarenheter av att kommunicera med trähusindustrin, exempelvis genom workshops, konferenser eller möten
 • Det är meriterande om du har annan laborativ erfarenhet än den nämnda ovan.
 • Det är meriterande om du har erfarenhet av handledning av examensarbeten.
 • Det är meriterande om du har tidigare undervisningserfarenhet från t ex grund- eller avancerad nivå

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till ett år. Tillträde enligt överenskommelse, tidigast 2024-09-16 och senast 2024-10-15. Omfattning 100%. 

Anställningen är inte en läraranställning och omfattas av Flextidsavtalet för T/A-personal. En forskare som önskar bli universitetslärare kan söka en anställning som biträdande universitetslektor eller universitetslektor i öppen konkurrens. För mer information om anställningsformen forskare se även: Akademiska befattningar vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/akademiska-befattningar-vid-lunds-universitet

Så här söker du

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska innehålla ett intyg på doktorsexamen och bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).


Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, tidigast 2024-09-16 och senast 2024-10-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1840
Kontakt
 • Eva Frühwald Hansson, +46462227537
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-28
Sista ansökningsdag 2024-08-11
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb