Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kravprofil

Den teoretiska partikelfysikgruppen i Lund är huvudsakligen aktiv inom partikelfysikfenomenologi, med arbete som relaterar teori till kvantitativa förutsägelser för kolliderarexperiment. Gruppen är indelad i mindre, mer informella, forskningsgrupper centrerade kring olika forskningsområden, som reflekterar de enskilda forskarnas projekt. Den anställda doktoranden kommer att delta i gruppen som sysslar med QCD och händelsegeneratorer, vilken för närvarande består av sju seniorer, Christian Bierlich, Rikkert Frederix, Gösta Gustafson (emeritus), Leif Lönnblad, Malin Sjödahl, Torbjörn Sjöstrand (emeritus) och Korinna Zapp.

Gruppen är samlokaliserad och har goda relationer med experimentelle grupper aktiva i experiment vid CERN och annanstans, e.g. ALICE-experimentet. 

Arbetsuppgifter

Forskningsprojektet omhandlar fenomenologiska undersökningar av kollektivt beteende i små kollisionssystem, såsom proton-proton-kollisioner, proton-jon-kollisioner eller kollisioner med lättjon, vid höga energier, såsom de genomförs vid LHC. Projekten kommer att innebära utveckling och användning av fenomenologiska modeller - särskilt Monte Carlo-händelsegeneratorer - för kollektivt beteende, baserat på mikroskopiska principer. Potentiella forskningsprojekt inkluderar undersökning av jetdämpning eller charmtillverkning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet teoretisk fysik uppfyller den som har: utbildning på grundnivå i fysik, teoretisk fysik eller teknisk fysik, och därutöver minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i fysik, teoretisk fysik eller närbesläktade områden, dock högst 15 högskolepoäng inom det sistnämnda. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärda meriter

 • Kurser och examensarbeten inom teoretisk partikelfysik eller högenergifysik i allmänhet är en fördel.
 • Erfarenhet av vetenskaplig programmering är också en merit.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande, alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat. Ansökan ska även innehålla kontaktinformation på 3 referenser, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg etc.)

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1864
Kontakt
 • Christian Bierlich, +46462220664,christian.bierlich@fysik.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-19
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb