Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för elektro- och informationsteknik bedriver högkvalitativ forskning inom olika områden inom elektroteknik, från ren teoretisk forskning till tillämpade projekt i nära samarbete med industrin. Institutionen består av cirka 100 aktiva forskare, uppdelade i fyra huvuddelar: Kommunikationsteknik, Elektromagnetism och nanoelektronik. Integrerade elektroniksystem samt Säkerhets- och nätverkssystem.

Tjänsten är placerad på Avdelningen för kommunikationsteknik. Forskningen som bedrivs vid avdelningen fokuserar på trådlösa system för nästa generation, från teori till praktik. Du kommer att delta i SSF CHI-projektet "Large Intelligent Surfaces – Architecture and Hardware" som är knutet till avdelningen.

Ämnesbeskrivning

Large Intelligent Surface (LIS) är en kandidatteknik för 6G som utökar konceptet Massive MIMO genom att tätt packa antenner över hela ytor. Praktiska implementationer av LIS kan bestå av distribuerade paneler som koordineras gemensamt. På grund av det stora antalet antenner/paneler blir utvecklingen av algoritmer för att lämpligt bearbeta data till/från alla dessa antenner/paneler avgörande. Du kommer att arbeta inom området för algoritmisk forskning och utveckling för decentraliserad bearbetning inom detta sammanhang.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Du kommer att designa och implementera decentraliserade bearbetningsalgoritmer för stora flerantennsystem, varav några kommer att testas i vår 6G-testbädd. Du kommer också att bidra till utformningen av 6G-testbädden genom att identifiera avvägningar, krav och begränsningar ur ett algoritmiskt perspektiv. Forskningsresultaten kommer att spridas genom publicering i välrenommerade tidskrifter och genom deltagande i internationella konferenser.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God kunskap om trådlösa kommunikationssystem, särskilt i kontexten av multipelantennsystem.
 • Grundläggande kunskaper om signalbehandlingsmetoder för kommunikation.
 • Goda programmeringskunskaper i MATLAB och/eller Python.
 • Erfarenhet av algoritmdesign och praktisk implementation.
 • God färdighet inom matematik, särskilt linjär algebra och optimering.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av simuleringsverktyg (särskilt baserat på MATLAB och Python).
 • Erfarenhet av utvecklingsverktyg för digitala plattformar (särskilt FPGA och SDR).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Tillträdesdatum är så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-12-01, eller snarast möjligt därefter.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-12-01, eller snarast möjligt därefter
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1873
Kontakt
 • Ove Edfors, Professor, 046-2229026,ove.edfors@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-07-09
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb