Lunds universitet, LTH, Institutionen för maskinvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Den lediga tjänsten är placerad vid avdelningen för industriell produktion (IPROD) inom institutionen för Maskinvetenskaper, LTH/LU. Avdelningen arbetar med forskning, utveckling, undervisning och industrisamarbete inom området material- och produktionsteknik. De projekt som genomförs är relaterade till Industri 4.0, med fokus på tillverkningsprocesser och teknik, digitalisering av tillverkningsprocesser och hållbar produktion. Ämnesområdet är tvärvetenskapligt och kombinerar ofta grundläggande och tillämpad forskning.

Avdelningen består av cirka 25 kollegor, inklusive sex doktorander och tre postdoktorer. Våra lokaler finns i det nyrenoverade M-huset på LTH:s campus i Lund. Mer information om avdelningen finns här: Division of Production and Materials Engineering

Projektet genomförs inom AIM-NEXT MSCA Doctoral Network - Accelerate the design and Insertion of nonCRM hard Materials for Next generation EXTreme applications. Ambitionen med AIM-NEXT är att omforma vår kunskap och sättet att designa nästa generation av icke-CRM-hårda material för extrema tillämpningar. Det genomförs genom ett brett program av experimentell, teoretisk och modelleringsbaserad forskning, på grundval av innovativ materialdesign, syntes och sintring, tillsammans med djupare förståelse för materialprestanda och haveri. En forskningsmiljö skapas sedan där de 10 doktoranderna kommer att arbeta för att överbrygga de återstående kunskapsluckorna med de nya metoder, kunskaper och kompetenser som krävs för att komma från en original materialdesign till dess förutsägbara prestanda på kortast möjliga tid. Mer information om AIM-NEXT MSCA Doctoral Network finns här: AIM-NEXT 

Arbetsuppgifter

Som doktorand i Manufacturing Processes-gruppen kommer du att utforska nya material, produktdesign, processer och metoder inom modern tillverkning. Fokus ligger på sensorbaserad processövervakning, utveckling av en fysikaliskt baserad digital tvilling och en hybrid digital tvilling av termiska processer inom tillverkning, särskilt inom skärande bearbetning. Projektets fokus omfattar undersökning av nedbrytningen av de termomekaniska egenskaperna hos återvunna hårdmetallverktyg när de utsätts för deformation under högt tryck/hög temperatur (t.ex. krypning) samt vid höghastighets skärandebearbetning. Arbetet omfattar planering, utformning och genomförande av avancerade experiment tillsammans med utveckling och tillämpning av simuleringsverktyg för multiskala-multifysik för förutsägelse av verktygsmaterialets bearbetningsegenskaper vid svarvning. Ditt teoretiska arbete kommer att omfatta modellering av nedbrytning av verktygsmaterial, inklusive modellering med finita element och simulering av plastisk deformation vid bearbetning. Ditt arbete kommer därför att skapa en sömlös fusion av experiment och modellering som gör det möjligt att stänga kunskapsklyftan mellan materialdesign och dess prestanda. Ditt arbete kommer att fokusera på grundläggande och tillämpad kunskap och lösningar med högt värde för industrier och samhälle genom att stödja deras hållbara utveckling. 
 
Aktiviteterna är baserade på Lunds universitet vid avdelningen av industriell produktion, men programmet innebär också 2 perioder på totalt 9 månader vid RWTH-Aachen University (3 månader) i Tyskland och vid Seco Tools AB (6 månader) i Fagersta, Sverige. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser, delta i regelbundna projektmöten och träningsskolor samt i specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera din kunskap.  Ett visst antal resor förutses i samband med dessa aktiviteter.
 
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Vi uppskattar också ditt deltagande i gemensamma uppgifter som rör allmänna institutionella uppgifter, seminarier, kunskapsöverföring och samarbete med näringslivet, bland annat.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Maskinvetenskaper uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
 • examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

 • Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.
 • Mycket goda kunskaper inom materialvetenskap och materialteknik.
 • Goda kunskaper om produktion och tillverkningsprocesser.
 • Goda kunskaper i programmering.
 • God problemlösningsförmåga och språklig analysförmåga. 

Kraven för MSCA Doctoral Network-programmet uppfyller den som:

 • inte har varit bosatt i Sverige i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdatumet, dvs. under perioden 2021-09-31 till 2024-09-30 för arbete eller studier som huvudsysselsättning.
 • inte redan har en doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • teoretisk kunskap om metalliska, keramiska eller kompositmaterial.
 • erfarenhet av hantering av tillverkningsutrustning eller teknisk utrustning, inklusive mätutrustning.
 • praktisk erfarenhet av modellering och FE-simulering av tillverkningsprocesser.
 • förmåga att utveckla, genomföra och tillämpa relevanta vetenskapliga modeller på data och att kritiskt bedöma resultaten.
 • programmeringserfarenhet (företrädesvis i Python eller Matlab).
 • materialvetenskap och -teknik, särskilt metaller, kompositer och ytbeläggningar.
 • modellering och simulering med finita element (t.ex. med hjälp av ABAQUS, ANSYS).
 • skärandebearbetningsprocesser eller andra extrema tillverkningsprocesser.
 • metallografisk provberedning.
 • optisk mikroskopi och elektronmikroskopi.
 • samarbete med industriella partners.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. 

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Dessutom måste all nödvändig information packas i en enda PDF-fil i den ordning som visas ovan och med ett filnamn med följande format: efternamn_namn_DC.pdf

Detta dokumentpaket måste dessutom skickas med e-post till AIM-NEXT:s kontaktadress: aimnext@upc.edu och ange "AIM-NEXT DC APPLICATION" som ämne för e-postmeddelandet

Detta ytterligare steg är för att säkerställa att AIM-NEXT:s internationella urvalskommitté kan utföra utvärderingen. Mer information om AIM-NEXT:s internationella bedömnings- och ansökningsförfaranden finns här: AIM-NEXT apply

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2050
Kontakt
 • Volodymyr Bushlya, +46462224607,volodymyr.bushlya@iprod.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-26
Sista ansökningsdag 2024-08-05
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb