Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av AMBER projektets kontext

Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.

AMBER finansieras av EU:s Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND-program.

Cirka 15 postdoktorer kommer att rekryteras i den andra utlysningen 2024, och varje anställning varar i 36 månader.

AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

Ditt arbete kan omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kan också omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som post doktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök EURAXESS webbplats: EURAXESS jobs

Intervjuerna kommer att inledas i november. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök AMBER Cofunds webbplats: AMBER Cofund

Beskrivning av arbetsplatsen på Institutionen för Biomedicinsk teknik, Lunds universitet

Postdoktorstjänsten vid Lunds universitet är placerad vid forskargruppen inom biomekanik som tillhör Institutionen för Biomedicinsk teknik. Den tvärvetenskapliga forskningen fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi, dess degenerativa sjukdomar och läkning av kroppens vävnader. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen och förbättra behandling av sjukdomar relaterade till rörelseapparatens vävnader.

Gruppen inkluderar 12-15 forskare (doktorander, post-doktorer och forskare) och finns på BMC (Biomedicinskt center) i Lund. Expertisen inkluderar beräknings- och experimentell mekanik av biologiska vävnader, där en stor del av experimenten sker med synkrotronljus, med hjälp av avbildning, spridning och spektroskopi. Gruppen strävar efter att skapa en inkluderande miljö baserad på samarbete och tillit med stort stöd för personlig utveckling mot att bli en oberoende forskare.

Forskningen är knuten till LTHs profilområde Teknik för Hälsa. Mer information om gruppens forskning finns på följande webbplats: The Biomechanics research group eller genom Twitter: @Lund_BioMech.

Projektbeskrivning - High resolution imaging of the bone-cartilage interface in the knee during osteoarthritis

Forskningen inom detta projekt fokuseras på att förstå gränssnittet mellan hård mineraliserad vävnad och mjuk broskvävnad i knäleden. Artros är en ledsjukdom där vävnaden bryts ner, vilket påverkar vävnadernas sammansättning, struktur och möjlighet att motstå belastning. Det påverkar också specifikt övergången från mjuk till hård vävnad, där bl.a. mineralisering av tidigare mjuk broskvävnad sker. Tjänsten är kopplat till ett större projekt som strävar efter att utveckla prediktiva verktyg för att förstå hur artros uppkommer och utvecklas i knäleden till följd av belastning.

Målet för postdoktorn är att utveckla, genomföra och analysera data från experimentella synkrotronbaserade studier av gränssnittet i knäleden. Fokus ligger på experiment där synkrotronljusavbildning med tomografi, spridning och spektroskopi-baserade metoder används för att studera mikrostrukturen hos brosk, mineraliserat brosk och subkondralt ben. Även andra avbildningsmetoder kan ingå. Målet inkluderar att förstå hur brosket mineraliseras vid artros, samt eventuella kopplingar till smärta.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Forskningsuppgifterna fokuserar kring att utveckla, genomföra och analysera experimentell avbildningsdata, specifikt synkrotronbaserad tomografi, spridning och spektroskop för att förstå knävävnaders förändringar vid artros.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Du är ansvarig för att designa, planera och genomföra experiment, specifikt 3D tomografiavbildning, lågvinkel spridning samt fluorescens spektroskopi.
 • Du är ansvarig för att designa, planera och genomföra bildanalys, inklusive bildkorrelering, och hantering av stora dataset.
 • Projektet är ett nära samarbete med internationella partners och du förväntas att aktivt interagera med dem.
 • Du förväntas handleda examensarbeten och assistera i handledning av doktorander.
 • Du förväntas bistå gruppen i arbetet med forskningsansökningar.
 • Du förväntas hantera administration relaterat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet /Kvalifikationskrav

Behörig att anställas som postdoktor vid Lunds universitet är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas.

Övriga krav:

 • Kandidaten måste ha högst 8 år efter en doktorsexamen (PhD), enligt kommissionens krav, i enlighet med Horizon-Europe MSCA cofund project Grant Agreement,
 • minst en originalpublikation i en referentgranskad tidskrift,
 • bakgrund inom relevanta metoder,
 • ett fullständigt ansökningspaket som lämnas in via AMBER-portalen (inklusive meritförteckning och detaljerad forskningsplan),
 • strikt efterlevnad av MSCA:s rörlighetsregel om att forskaren inte får ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i värdorganisationens land mer än tolv månader under de tre år som omedelbart föregår sista ansökningsdag, och slutligen
 • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • En stark bakgrund inom avbildning och bildanalys.
 • Erfarenhet från synkrotronexperiment, specifikt tomografi, spridning eller spektroskopi.
 • Erfarenhet av biomekanik av rörelseorganens vävnader.
 • Erfarenhet från multidisciplinära miljöer och samarbeten.
 • Internationella närverk och erfarenhet.
 • Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du

Mer information och dokument/mallar/länk till europass finns på AMBER Cofunds webbplats: AMBER Cofund for applicants .

Ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas. Kom ihåg att ladda upp alla efterfrågade dokument, p. 1-9 nedan.

Om du är intresserad av att söka mer än en tjänst (högst 3) måste du vara beredd att lämna in en fullständig ansökan för varje enskild tjänst. Ansökan till denna tjänst vid Lunds universitet gör du genom att skapa en PDF enligt nedan instruktion och sedan bifoga denna när du skickar in din ansökan via rekryteringssystemet Varbi som du når genom att trycka på knappen "Logga in och sök detta jobbet".

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

 1. En meritförteckning (europassformat). Detta skapas genom att du registrerar dig och använder Europass-portalen. Din meritförteckning kan sedan exporteras till en PDF-fil som du använder i din ansökan.
 2. En detaljerad forskningsplan som omfattar alla planerade utstationeringar (sökande kan föreslå fler än den obligatoriska, de kan också föreslå sina egna utstationeringar), skolor och konferenser samt en mall för budgetplan. (så kortfattad som möjligt, rekommenderat ca 3-5 sidor, men absolut maximalt 10 sidor. Forskningsplanen bör innehålla en halv sida med sammanfattning/abstract.

  Ytterligare texter att inkludera i PDF-filen är:

 3. Åtagandeförklaring från eventuella ytterligare partners som den sökande vill knyta till sig.
 4. Bevis på kunskaper i engelska (minst CEFR B22, kontrolleras även vid intervjun).
 5. Ett utkast till individuell karriärutvecklingsplan (ICDP).
 6. Två referensbrev.
 7. Eventuella ytterligare dokument till stöd för ansökan.
 8. Etiskt frågeformulär (checklista för etik inom högre utbildning + forskningsetiskt åtagande)

  Dessutom kommer ansökan att kräva:

 9. Varje kandidat kan ansöka om högst 3 tjänster. Du måste ansöka för varje enskild tjänst. En lista med preferensordning för tjänsterna ska skickas till AMBER-ledningen: amber@linxs.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2025-01-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2103
Kontakt
 • Hanna Isaksson, +46462221749/hanna.isaksson@bme.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-17
Sista ansökningsdag 2024-09-06
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb