Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vi söker mentorer och övningsledare för våra introduktionskurser i matematik och beräkningsprogrammering.

Beskrivning av arbetsplatsen
Matematikcentrum har ca 150 anställda, varav ca 40 vid avdelningen Matematik NF där tjänsten är placerad. Avdelningen Matematik NF har det övergripande ansvaret för naturvetenskapligt kandidat- och masterprogram i matematik och ger kurser i matematik och numerisk analys som även är valbara inom andra programinriktningar vid naturvetenskapliga fakulteten och som kan läsas som fristående kurser.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. Med en anställning som studentmedarbetare kan du som student förena studier med arbete och komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet.

Arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare kommer du att tjänstgöra som mentor/koordinerande mentor och/eller som övningsledare för mindre studentgrupper på våra grundkurser i matematik MATA31 Envariabelanalys, MATA32 Algebra och vektorgeometri och NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python.

I samtliga roller får du stöd av kursansvarig lärare som kan svara på dina frågor angående kursens innehåll och pedagogiska upplägg. Det finns också en koordinator på institutionen som ser till att du får information och praktisk hjälp.

Som mentor ska du:

 • delta på ett uppstartseminarium om mentorsrollen, samt på avstämningsmöten
 • under terminen ansvara för mentorsmöten som genomförs för 1-2 grupper på ca 8-12 studenter där relevant innehåll från grundkurserna diskuteras
 • ta del av information från kursansvariga lärare och koordinerande mentor om teman för mentorsmötena, och använda denna information under planeringen av mentorsmötena
 • återkoppla till koordinerande mentor om hur det går för studenterna i mentorsgruppen så att korrigerande åtgärder kan genomföras.

Som koordinerande mentor ska du:

 • vara mentor för en grupp studenter enligt informationen ovan
 • agera länk mellan kursansvariga lärare och övriga mentorer
 • identifiera mentorer som behöver stöd och tillsammans med kursansvariga lärare föreslå och genomföra lämplig åtgärd
 • hålla översikt över hur mycket övriga mentorer jobbar
 • tillsammans med kursansvariga lärare planera teman för mentorsmöten,
 • genomföra uppstart- och avstämningsmöten för övriga mentorer.

Som räkneövningsledare på kurserna Envariabelanalys och Algebra och vektorgeometri ska du:

 • leda räkneövningar för en studentgrupp om ca max 30 studenter under schemalagd tid. Räkneövningarna är avsedda för självstudier och din uppgift är att hjälpa studenterna med eventuella frågor rörande problemlösning och matematiska resonemang
 • förbereda inför räkneövningarna genom att hålla dig informerad om studenternas aktuella läxor och uppgifter.

Som övningsledare på kursen NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python ska du:

 • leda datorövningar för en studentgrupp om ca max 30 studenter under schemalagd tid
 • förbereda inför datorövningarna enligt anvisningar från kursansvarig lärare
 • ge återkoppling på redovisningar/presentationer av läxuppgifter

Behörighet
Behörig att anställas som studentmedarbetare är den som bedriver heltidsstudier på högskolenivå i matematik vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt inte har påbörjat forskarutbildning.

Kvalifikationer
Ett krav för samtliga roller som ingår anställningen är mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Krav för anställningen som övningsledare för kurserna MATA31 Envariabelanalys och MATA32 Algebra och vektorgeometri är:

 • minst 60 hp i naturvetenskapliga ämnen, inklusive kurserna MATA21, MATA22, och NUMA01, varav 45 hp motsvarande det första årets kurser i matematik inom kandidatprogrammet i matematik och fysik
 • kursen MATA23 Algebrans grunder eller motsvarande krävs för anställningen som övningsledare i MATA32
 • god kommunikationsförmåga.

Krav för anställningen som övningsledare för kursen NUMA01Beräkningsprogrammering med Python är:

 • minst 60 hp i naturvetenskapliga ämnen, inklusive kursen NUMA01, varav 45 hp motsvarande det första årets kurser i matematik inom kandidatprogrammet i matematik och fysik
 • god kommunikationsförmåga.

Krav för anställning som mentor är:

 • minst 60 hp i naturvetenskapliga ämnen, varav 45 hp motsvarande det första årets kurser inom kandidatprogrammet i matematik och fysik, inklusive beräkningsprogrammering med Python
 • god kommunikationsförmåga.

Krav för anställning som koordinerande mentor är:

 • minst en termins erfarenhet som mentor på grundkurserna i matematik.

Meriterande för anställning som mentor eller koordinerande mentor är:

 • erhållit betyget VG eller motsvarande på grundkurserna i matematik
 • tidigare erfarenhet av undervisning eller ledarskap att ha genomfört grundkurserna i matematik vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, eller på annat vis tillgodogjort sig ingående förståelse om kursernas upplägg
 • goda kunskaper i engelska i tal och skrift
 • god ledarskapsförmåga.

Meriterande för anställningen som övningsledare är

 • fler avklarade kurser i matematik, programmering och numerisk analys, helst med höga betyg inom kandidat- eller masterprogrammet i matematik 
 • tidigare erfarenhet av undervisning eller ledarskap.
 • Tidigare undervisningserfarenhet som amanuens eller timanställd övningsassistent vid Matematik NF eller LTH är särskilt meriterande.

Övrigt
Anställningens omfattning är tidsbegränsad enligt nedan:

Mentor: 5-10% under perioden 24-09-02 – 24-12-20

Koordinerande mentor: 12% under perioden 24-09-02 – 24-12-20

Övningsledare MATA31, MATA32: 15% under perioden 24-09-02 – 24-12-20

Övningsledare NUMA01: 15% under perioden 24-09-02 – 24-12-20

Bestämmelser gällande anställning som studentmedarbetare finns i ”Avtal om tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare”.

Så här söker du

 • Bifoga ett kort personligt brev (max 1 A4-sida). CV behöver inte bifogas.
 • Ange vilken roll du är intresserad av inom ramen för denna tjänst (mentor, koordinerande mentor, övningsledare MATA31/MATA32/NUMA01)
 • Ange om du är intresserad av fler än en roll och i vilken omfattning du i så fall skulle vara tillgänglig (max 20%)
 • Ange vilket utbildningsprogram du går på och vilket år du påbörjade det. Ett utdrag ur LADOK eller motsvarande som intygar din behörighet.
 • Eventuell beskrivning över tidigare engagemang inom undervisning. Ange: kurs, kursansvarig, år, läsperiod samt arbetsuppgift.
 • Ange gärna en referensperson som kan vittna om dina kunskaper i matematik och/eller din pedagogiska förmåga. Det kan exempelvis vara en lärare du haft på någon eller några av dina matematikkurser. 
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-09-02
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 5
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2108
Kontakt
 • Anna-Maria Persson, univ.lektor, anna-maria.persson@math.lu.se/+46462228539
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-24
Sista ansökningsdag 2024-07-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb