Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Projektbeskrivning inom forskargruppen

Bakterier angrips ständigt av virus, bakteriofager. För att motstå dessa angrepp använder bakterier många olika antifageförsvarssystem, där det mest kända är CRISPR-Cas. I vårt laboratorium upptäcker vi nya system med hjälp av bioinformatik, validerar dem i mikrobiologiska tester och karaktäriserar sedan försvarsmekanismerna på molekylär nivå. För närvarande arbetar laboratoriet med många (>10) nya, ännu ej publicerade antifageförsvarssystem. Fokus för detta projekt skulle vara att avslöja deras molekylära funktioner genom en integrerad struktur-funktionell ansats som kombinerar fagemikrobiologi, biokemi och strukturell biologi. Projektet övervakas av Vasili Hauryliuk (PI) samt Gemma Atkinson (co-PI, strukturell bioinformatik, Lunds universitet) och Pontus Gourdon (co-PI, kryo-EM, Lunds universitet och Köpenhamns universitet).

Referenser:

Mets et al. Cell Host Microbe 2024

Ernits et al. 2023

Zhang et al. Nature 2022

Kurata et al. Mol. Cell 2021

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Uppgifterna som postdoktoral forskare involverar främst att bedriva forskning. Undervisning kan vara en del av arbetsuppgifterna, men inte mer än en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen måste det finnas möjlighet till tre veckors universitetspedagogisk utbildning.

Beskrivning av projektet Amber

Ditt arbete kan att omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kan också att omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad. 

Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER,

Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.

AMBER finansieras av EU:s Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND-program.

Cirka 15 postdoktorer kommer att rekryteras i den första utlysningen, och varje anställning varar i 36 månader.

AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som post doktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök Euraxess

Intervjuerna kommer att inledas i april. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök

ambercofund.eu

Behörighet/Kvalifikationskrav

 Minimikraven är följande:

- Kandidaten måste ha högst 8 år efter en doktorsexamen (PhD), enligt kommissionens krav, i enlighet med Horizon-Europe MSCA cofund project Grant Agreement

- Minst en originalpublikation i en referentgranskad tidskrift,

- Bakgrund inom relevanta metoder,

- Ett fullständigt ansökningspaket som lämnas in via AMBER-portalen (inklusive meritförteckning och detaljerad forskningsplan), och slutligen

- Strikt efterlevnad av MSCA:s rörlighetsregel om att forskaren inte får ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i värdorganisationens land

mer än tolv månader under de tre år som omedelbart föregår sista ansökningsdag.

Varje projekt har ytterligare särskilda krav som de sökande måste uppfylla. Kontrollera vilka dessa krav är innan du ansöker.

För anställningen krävs även:
• Den framgångsrika sökanden bör inneha en doktorsexamen i molekylärbiologi, biokemi, strukturbiologi eller ett relaterat ämne.
• En publikationshistorik i internationella tidskrifter.
• Behärskning av talad och skriven engelska.
• Erfarenhet av standardmetoder inom molekylärbiologi, såsom molekylär kloning och immunoblotting.
• Kompetens inom åtminstone en (men helst flera) av de nyckelapproacher som ska användas i detta tvärvetenskapliga projekt: i) fagmikrobiologi med fokus på antifagsförsvarssystem, ii) biokemi och iii) strukturbiologi, specifikt antingen kryo-EM eller strukturell bioinformatik.
• Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är både strukturerad i ditt arbete och självgående.

Meriterande för anställningen är:

• Erfarenhet av forskning inom proteinsyntes


Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet Självständigt tänkande och förmåga driver egen forskning inom området God samarbetsförmåga

Instruktioner för hur du ansöker

 Mer information och dokument/mallar/länk till europass finns på

https://www.ambercofund.eu/for-applicants.

Ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas. Kom ihåg att ladda upp alla efterfrågade dokument, i-ix.

Om du är intresserad av att söka mer än en tjänst (högst 3) måste du vara beredd att lämna in en fullständig ansökan för varje enskild tjänst.

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

1. i) En meritförteckning (europassformat). Detta skapas genom att du registrerar dig och använder Europass-portalen.

Din meritförteckning kan sedan exporteras till en PDF-fil som du använder i din ansökan.

  1. ii) En detaljerad forskningsplan som omfattar alla planerade utstationeringar (sökande kan föreslå fler än den obligatoriska, de kan också föreslå sina egna utstationeringar), skolor och konferenser samt en mall för budgetplan. (så kortfattad som möjligt, rekommenderat ca 3-5 sidor, men absolut maximalt 10 sidor. Forskningsplanen bör innehålla en halv sida med sammanfattning/abstract.

Ytterligare texter att inkludera i PDF-filen är:

iii) Åtagandeförklaring från eventuella ytterligare partners som den sökande vill knyta till sig.

  1. iv) Bevis på kunskaper i engelska (minst CEFR B22, kontrolleras även vid intervjun).
  2. v) Ett utkast till individuell karriärutvecklingsplan (ICDP).
  3. vi) Två referensbrev.

vii) Eventuella ytterligare dokument till stöd för ansökan.

viii) Etiskt frågeformulär (checklista för etik inom högre utbildning + forskningsetiskt åtagande)

Dessutom kommer ansökan att kräva:

  1. ix) Varje kandidat kan ansöka om högst 3 tjänster. Du måste ansöka för varje enskild tjänst. En lista med preferensordning för tjänsterna ska skickas till AMBER-ledningen. amber@linxs.se

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-12-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2129
Kontakt
  • Vasili Hauryliuk, forskargruppschef, +460706090493
  • Sofia Sönnerstedt, HR Partner, +46462229876
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-14
Sista ansökningsdag 2024-09-06
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb