Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Du kommer att vara baserad på medicinska fakulteten i Lund. Gruppen för Membranproteinstrukturbiologi är placerad på Biomedicinskt Centrum (BMC) vid Lunds universitet och leds av Pontus Gourdon.

Du kommer ha god tillgång till toppmoderna faciliteter både inom de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna och access till närliggande state-of-the-art anläggningar i Skandinavien och Europa.

Projektbeskrivning inom forskargruppen

Jonkanaler är viktiga för liv mellan organismer och en sofistikerad förståelse av deras funktion är absolut nödvändig för grundläggande, biomedicinsk och tillämpad forskning. Det övergripande målet för det föreslagna projektet är att utveckla jonkanalaktivatorer och inhibitorer. Tidigare ouppfyllda specificitetsbehov kommer att uppnås genom att rikta in sig på subtyp- och konformationsspecifika egenskaper, och därigenom begränsa biverkningar. Fokus kommer att ligga på Kv7-kanaler kopplade till en rad allvarliga neurologiska störningar, inklusive epilepsi, sömnstörningar och autism. Postdoktorn som rekryteras för denna tjänst kommer företrädelsevis att strukturbestämma kaliumjonkanaler med hjälp av cryo-EM och kommer att handledas av Pontus Gourdon vid Lunds Universitet. Sara Liin vid Linköpings universitet som är del av det KAW finansierade projektet kommer att vara bihandledare. Här är ett axplock av artiklar som nyligen publicerats av Gourdon gruppen (se även rb.gy/lcv9dj):

Guo et al (2024) Nature Communications 15(1):269

Zhang et al (2022) Nature Communications 13(1):7483  

Salustros et al (2022) Nature Communications 13(1):5121  

Li et al (2022) Nature Communications 13(1):4339  

Wiuf et al (2022) Science Advances 8, eabn4331  

Grønberg et al (2021). Elife 10:e73124  Li et al (2021) Nature Communications 12(1):3973  

Wang et al (2021) Nature Communications 12(1):2956 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn som rekryteras för denna tjänst kommer företrädelsevis att strukturbestämma kaliumjonkanaler med hjälp av cryo-EM och kommer att handledas av Pontus Gourdon vid Lunds Universitet Provberedning, datainsamling och analysarbete enligt överenskommelse under ordinarie möten.   Delta i regelbundna laboratorieuppgifter inom forskargruppen som en del av den normala dagliga verksamheten i en teamdriven laboratoriemiljö. Arbetet kan kräva resor till andra institut efter behov för projektet.   Deltagande i nationella och internationella konferenser enligt överenskommelse.   Forskning inom ämnesområdet, enligt projektbeskrivningen.   Deltagande i AMBER:s utbildningsprogram och aktiviteter 

Beskrivning av projektet Amber

Ditt arbete kan att omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kan också att omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad. 

Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER,

Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.

AMBER finansieras av EU:s Marie Skodowska-Curie (MSCA) COFUND-program.

Cirka 15 postdoktorer kommer att rekryteras i den första utlysningen, och varje anställning varar i 36 månader.

AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som post doktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök Euraxess

Intervjuerna kommer att inledas i april. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök

ambercofund.eu

Behörighet/Kvalifikationskrav

 Minimikraven är följande:

- Kandidaten måste ha högst 8 år efter en doktorsexamen (PhD), enligt kommissionens krav, i enlighet med Horizon-Europe MSCA cofund project Grant Agreement

- Minst en originalpublikation i en referentgranskad tidskrift,

- Bakgrund inom relevanta metoder,

- Ett fullständigt ansökningspaket som lämnas in via AMBER-portalen (inklusive meritförteckning och detaljerad forskningsplan), och slutligen

- Strikt efterlevnad av MSCA:s rörlighetsregel om att forskaren inte får ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i värdorganisationens land

mer än tolv månader under de tre år som omedelbart föregår sista ansökningsdag.

Varje projekt har ytterligare särskilda krav som de sökande måste uppfylla. Kontrollera vilka dessa krav är innan du ansöker.

För anställningen krävs även:

  • Du ska ha erfarenhet av kloning, produktion och rening av proteiner.
  • Du ska ha erfarenhet av att använda single particle cryo-EM och/eller röntgenkristallografi för strukturbestämning av proteiner.
  • Du ska ha erfarenhet av analys av proteinstrukturer.

Meriterande för anställningen

Utöver de ovannämnda kriterierna kommer följande att vara meriterande för denna position:

  • Erfarenhet av att arbeta med eukaryota celler, såsom HEK-celler. Erfarenhet av arbete med membranproteiner. Erfarenhet av arbete med single particle cryo-EM.

Vi lägger stor vikt vid personliga kvalifikationer. Du bör vara ambitiös, kreativ, ha god samarbetsförmåga och initiativförmåga samt en hög grad av självständighet.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet Självständigt tänkande och förmåga driver egen forskning inom området God samarbetsförmåga

Instruktioner för hur du ansöker

 Mer information och dokument/mallar/länk till europass finns på

https://www.ambercofund.eu/for-applicants.

Ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas. Kom ihåg att ladda upp alla efterfrågade dokument, i-ix.

Om du är intresserad av att söka mer än en tjänst (högst 3) måste du vara beredd att lämna in en fullständig ansökan för varje enskild tjänst.

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

i) En meritförteckning (europassformat). Detta skapas genom att du registrerar dig och använder Europass-portalen.

Din meritförteckning kan sedan exporteras till en PDF-fil som du använder i din ansökan.

ii) En detaljerad forskningsplan som omfattar alla planerade utstationeringar (sökande kan föreslå fler än den obligatoriska, de kan också föreslå sina egna utstationeringar), skolor och konferenser samt en mall för budgetplan. (så kortfattad som möjligt, rekommenderat ca 3-5 sidor, men absolut maximalt 10 sidor. Forskningsplanen bör innehålla en halv sida med sammanfattning/abstract.

Ytterligare texter att inkludera i PDF-filen är:

iii) Åtagandeförklaring från eventuella ytterligare partners som den sökande vill knyta till sig.

iv) Bevis på kunskaper i engelska (minst CEFR B22, kontrolleras även vid intervjun).

v) Ett utkast till individuell karriärutvecklingsplan (ICDP).

vi) Två referensbrev.

vii) Eventuella ytterligare dokument till stöd för ansökan.

viii) Etiskt frågeformulär (checklista för etik inom högre utbildning + forskningsetiskt åtagande)

Dessutom kommer ansökan att kräva:

ix) Varje kandidat kan ansöka om högst 3 tjänster. Du måste ansöka för varje enskild tjänst. En lista med preferensordning för tjänsterna ska skickas till AMBER-ledningen. amber@linxs.se

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20024-12-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2150
Kontakt
  • Pontus Gourdon,forskargruppschef, +46462228041
  • Sofia Sönnerstedt, HR Partner, +46462229876
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-17
Sista ansökningsdag 2024-09-06
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb