Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för psykologi söker en postdoktoral forskare inom forskningsprojektet "How the brain coordinates the flexible switching between languages" (Huvudansvarig forskare: Dr. Roger Johansson; medansvarig forskare: Prof. Mikael Johansson). Projektet nyttjar de senaste metodologiska framstegen inom kognitiv neurovetenskap för att undersöka de neurokognitiva grunderna som gör det möjligt för oss att flexibelt kunna växla mellan flera olika språk, med ett specifikt fokus på betydelsen av minnes- och kognitiva kontrollsystem i detta samspel. Att växla fram och tillbaka mellan olika språk är en färdighet som tidiga tvåspråkiga och flerspråkiga individer genomgår omfattande träning i. Under de senaste två decennierna har en betydande mängd forskning fördjupat vår förståelse av hur dessa förmågor är relaterade till minne, kontext och kognitiv kontroll. Men trots dessa framsteg är kunskapen om de specifika neurokognitiva mekanismerna som möjliggör denna snabba reglering av olika språksystem fortfarande relativt låg.

Det här projektet syftar till att fylla denna kunskapslucka genom att undersöka den temporala dynamiken i språkväxling och dess interaktion med de underliggande neurokognitiva mekanismerna. Genom att använda avancerade multivariata mönsteranalystekniker (MVPA) med elektroencefalografi (EEG), ämnar vi avkoda språkspecifika neurala representationer med hög tidsupplösning i detta samspel.

Projektet kommer att genomföras inom forskningsprogrammet  TEAM (Transdisciplinary Approaches to Learning, Acquisition, Multilingualism), som koordineras av Prof. Marianne Gullberg och Prof. Jonas Granfeldt. TEAM tillämpar en tvärvetenskaplig metod för att studera den komplexa interaktionen mellan språkliga, kognitiva, neurologiska och sociala förutsättningar som ligger till grund för språkinlärning och flerspråkighet på individ- och social interaktionsnivå. TEAM-programmet erbjuder en unik tvärfakultär plattform vid Lunds universitet, som inkluderar forskare från Humaniora, Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap och Medicin. Målet är att etablera en empiriskt baserad, integrerad och tvärvetenskaplig modell för variation i inlärning och flerspråkighet, med förhoppningen att detta ska generera nya hypoteser och driva den tillämpade och translationella forskningen framåt.

Projektets huvudansvariga forskare (Roger Johansson, Mikael Johansson) är en del av Lund Memory Lab, som specialiserar sig på forskningstekniker med hög tidsupplösning (EEG, eye tracking) och maskininlärningsmetoder (MVPA) för att förstå den temporala dynamiken i människans kognition. Här är några exempel på relevanta studier från Lund Memory Lab:

 • Bramão, I., Jiang, J., Wagner, A. D., & Johansson, M. (2022). Encoding contexts are incidentally reinstated during competitive retrieval and track the temporal dynamics of memory interference. Cerebral Cortex, 32(22), 5020-5035. https://doi.org/10.1093/cercor/bhab529
 • Kerrén, C., Bramao, I., Hellerstedt, R., & Johansson, M. (2021). Strategic retrieval prevents memory interference: The temporal dynamics of retrieval orientation. Neuropsychologia, 154, 107776. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2021.107776
 • Johansson, R., Pärnamets, P., Bjernestedt, A., & Johansson, M. (2018). Pupil dilation tracks the dynamics of mnemonic interference resolution. Scientific Reports, 8(1), 4826. https://doi.org/10.1038/s41598-018-23297-3

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att du får särskilda förmåner, generösa semesterdagar och en fördelaktig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Arbeta hos oss.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en postdoktoral forskare är att bedriva forskning. Delaktighet i medhandledning av studenter är önskvärt. Postdoktorala forskaren förväntas ta en aktiv roll i alla delar av forskningsprojektet. Den postdoktorala forskaren kommer att vara ansvarig för att förbereda stimuli-material, designa och programmera experiment, samla in och analysera beteende-, eye tracking-- och EEG-data, samt rapportera och presentera forskningsresultaten.

Behörighetskrav
För att anställas på en postdoktoral tjänst krävs att sökanden har en doktorsexamen, eller en internationell examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom psykologi, neurovetenskap eller lingvistik, avlagd högst fem år före anställningsbeslutet.

 • Bedömningskriterier:
  Erfarenhet och publikationer inom kognitiv neurovetenskap, neurolingvistik, psykolingvistik, kognitiv kontroll, flerspråkighet.
 • Erfarenhet av att samla in beteende- och EEG-data.
 • God kunskap om EEG/MEG-dataanalys med användning av EEGLAB, Fieldtrip, MNE-Python, etc.
 • Kunskap om signalbehandling, bildanalys, maskininlärning, statistik; erfarenhet av matematisk analys är meriterande.
 • Färdighet i programmering (MATLAB, R, Python, etc.).
 • Hög kvalitet på tidigare vetenskapliga bidrag, såsom publicerade rapporter och andra forskningsresultat.
 • Hög färdighet i engelska (muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga).

Anställningsvillkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på tre år, 100 % med startdatum 2025-01-01 eller enligt överenskommelse. Den postdoktorala forskaren förväntas vara närvarande och arbeta på plats.

Hur man ansöker
Ansökan ska göras elektroniskt via Lunds universitets sökportal. Ansökan ska lämnas in på engelska och måste inkludera följande:

 • Ett personligt brev (max. 2 sidor) där sökanden introducerar sig själv, lyfter fram viktiga kvalifikationer och beskriver varför sökanden är intresserad av projektet.
 • Curriculum vitae, inklusive en publikationslista.
 • Intyg som styrker sökandens kvalifikationer.
 • Två rekommendationsbrev med kontaktinformation till referenter.

Intervjuer förväntas hållas i början av september.

Vi ser fram emot att ta emot din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2250
Kontakt
 • Hannah Stén, HR-partner, hannah.sten@sam.lu.se
 • Dr. Sofia Bunke, Prefekt, sofia.bunke@psy.lu.se
 • Dr. Roger Johansson, Projektledare , roger.johansson@psy.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-28
Sista ansökningsdag 2024-08-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb