Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Biologi är det stora ämnet om allt levande. Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå̊ till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Syrefattiga miljöer, som exempelvis akvatiska sediment, är utbredda på vår planet. Trots att de ofta betraktas som "anoxiska döda zoner" stöder dessa områden mångfaldigt liv, inklusive eukaryotiska mikrober. Dessa eukaryoter uppvisar specialiserad metabolism, särskilt i sina mitokondrier. Målet med detta doktorandprojekt är att utforska den mitokondriella biologin hos anaeroba eukaryoter för att förstå hur deras metabolism och organellfunktion har utvecklats i anpassning till miljöer utan syre. Vi kommer att fokusera på den anaeroba andningskedjan (elektrontransportkedjan), syreavgiftningsvägar och väteöverföringsmetabolism som har utvecklats tillsammans i distinkta linjer av anaerober som lever i Östersjön. Detta kommer att åstadkommas genom att sekvensera transkriptomerna av olika encelliga eukaryoter. Studenten kommer att undersöka den funktionella mångfalden och utvecklingen av anaeroba andningskedjor med hjälp av bioinformatik och fylogenetisk analys (t.ex. rekonstruktion av förfäders tillstånd).

Den presumtiva doktoranden kommer att ansluta sig till avdelningen Molekylär biovetenskap vid biologiska institutionen vid Lunds universitet under ledning av Dr Courtney Stairs och Dr Erik Selander.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

 • MSc i biologi eller bioinformatik eller liknande med expertis inom mikrobiell genomik
 • Utmärkt muntlig och skriftlig färdighet i engelska.
 • Påvisad förmåga till proaktivt och självständigt arbete.
 • Praktisk erfarenhet av molekylärbiologi eller cellbiologi hos prokaryota eller eukaryota mikroorganismer; Speciellt metagenomik och encellig transkriptomik.
 • Tidigare erfarenhet av metabolisk modellering och genomskala metabolisk rekonstruktion (t.ex. med Python-paketet COBRApy).
 • Bioinformatik: erfarenhet av fylogenetik och differentiell expressionsanalys (t.ex. med R-paketet DESeq2).

Det är meriterande om kandidaten har:

 • Undersökningar av icke-modellprokaryota eller eukaryota mikroorganismer 
 • Erfarenhet av mitokondriell biokemi eller fysiologi och rekonstruktion av mitokondriell metabolism

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, publikationer).

Specifika anvisningar för CV:

 • Maximalt två sidor
 • Information om MSc examen och BSc-avhandlingens titel (om tillämpligt)

Specifika anvisningar för ansökningsbrevet:

 • Maximalt en sida
 • Inkludera kontaktinformation för 2 referenser
 • Motivera tydligt varför du är intresserad av projektet
 • Inkludera 1-2 meningar att förklara ditt favorit enzyme.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Oktober 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2264
Kontakt
 • Courtney Stairs, biträdande universitetslektor, courtney.stairs@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-27
Sista ansökningsdag 2024-07-18

Tillbaka till lediga jobb