Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för datavetenskap vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet, erbjuder en helt finansierad doktorandtjänst med tillsättning så snart som möjligt. Vi söker en kandidat med ett starkt intresse för robotik, intelligenta autonoma system och maskininlärning, med särskilt fokus på robotlärande och kunskapsrepresentation av uppgifter för tvåarmade robotar.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten vid institutionen för datavetenskap vid Lunds universitet handleds av professor Volker Krueger och biträdande universitetslektor Maj Stenmark inom forskargruppen för robotik och semantiska system (RSS). RSS är en växande avdelning med tätt samarbetande grupper som bedriver forskning och undervisning inom områdena AI, maskininlärning, robotik och robotlärande, människa-robotinteraktion och språkteknologi. Tillsammans med institutionen för reglerteknik driver avdelningen RobotLab LTH, vilket ger tillgång till många typer av robotsystem.

Mer information om institutionen för datavetenskap (cs.lth.se)
Mer information om RSS (rss.cs.lth.se)
Mer information om RobotLab LTH (robotics.lth.se)

Fokus för doktorandprojektet kommer att vara att förenkla programmering av tvåarmade robotar, specifikt att undersöka synkroniserade rörelser med flera kontaktpunkter, inspirerade av ett scenario för paketinslagning (youtube.com). Videon visar ett exempel på en uppgift som är manuellt programmerad som vi vill förenkla med hjälp av skills. Vi kommer utforska den senaste utvecklingen av Robot Transformers och stora språkmodeller och du får möjlighet att experimentera med robotar både i institutionens eget labb och hos våra samarbetspartners i industrin, t ex Tetra Pak.

Du kommer arbeta i ett team med andra doktorander och har även möjlighet att besöka våra partneruniversitet som MIT och Berkeley.

Projektet finansieras av WASP och är kopplat till WASP Research Arena ”Robotics”, vilket ger goda möjligheter till datainsamling och demonstrationer av resultat, utöver våra egna faciliteter vid Lunds universitet.

Ämnesbeskrivning

Människocentrerade miljöer är generellt utformade för människor med två armar, och även de enklaste uppgifterna som att bära en bricka eller leka med lego, är utmanande med bara en arm. Intressant nog har de flesta industrirobotar, med undantag av ABB-roboten YuMi eller Baxter, endast en arm. Att programmera dem kräver inte bara speciella knep som fixturer och specialgjorda gripdon, vissa uppgifter, som hantering av flexibla material, är nästan omöjliga att utföra med en arm. Återanvändbara robotprogram, så kallade robot skills, är för närvarande begränsade till enarmade robotar. Målet med detta projekt är att utöka den nuvarande representationen för robot skills, inklusive relaterade tekniker som beteendeträd, för att stödja snabb och enkel programmering av uppgifter för tvåarmade robotar.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Delta i WASP:s forskarskola (kurser, studieresor, nationella evenemang och konferenser osv.), vilket innefattar regelbundet resande.
 • Delta i aktiviteter (datainsamling, demonstration, integration) i WASP Research Arena "WARA-Robotics".
 • Engagera dig i avdelningens interna aktiviteter (seminarieserier, läsgrupper osv.).
 • Bidra till institutionens och avdelningens arbete inom grundutbildningen.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket god analytisk förmåga.
 • Goda kunskaper i matematik.
 • Höga betyg i kurser i maskininlärning
 • Kunskaper och erfarenhet av Python och Linux.
 • Mycket god kunskap och praktisk erfarenhet av ROS.
 • Mycket goda kunskaper och praktisk erfarenhet i maskininlärning, speciellt djupinlärning.
 • Förmåga att arbeta både individuellt och i små team.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Goda kunskaper i programmering.
 • Mycket goda kunskaper och praktisk erfarenhet inom datorseende.
 • Erfarenhet av att arbeta med robotar.
 • Kunskaper om SkiROS.
 • Erfarenhet av transformersmodeller och deras användning inom datorseende och robotik.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2266
Kontakt
 • Volker Krüger, volker.krueger@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-27
Sista ansökningsdag 2024-08-01
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb