Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Postdoktor i SERS-mikrospektroskopi för detektion av jordsvamps sekundära metaboliter

Särskild ämnesbeskrivning

Jordsvampar spelar en avgörande roll i globala biogeokemiska cykler, främst genom nedbrytning av komplext organiskt material. Svampsamhällets övergripande funktion och produktivitet påverkas avsevärt av interspecifika interaktioner och konkurrens om resurser. Detta i sin tur påverkar de biogeokemiska kretsloppen och flödena av inandad CO2 från marken. Inför klimatförändringar och andra mänskliga aktivitetsinducerade förändringar av miljöförhållanden är en bättre förståelse för grundläggande mekanismer bakom dessa svampinteraktioner nödvändig för att bestämma riktningen för totala nedbrytningshastigheter och säkerställa att våra jordar fungerar som övergripande sänkor och inte utsläppare av kol.
För att överleva i en resursbegränsad miljö har svampar utvecklat medel för interspecifik kommunikation och krigföring via en arsenal av utsöndrade sekundära metaboliter. Den specifika ekologiska rollen för dessa metaboliter och i vilken utsträckning de påverkar det biogeokemiska kretsloppet under svampinteraktioner är fortfarande okänd. Eftersom de utsöndras och verkar i en encellig skala kan spårning av dem "där och då" hjälpa till att identifiera potentiella triggers för deras produktion och klargöra deras funktion. För närvarande använda metoder har antingen otillräcklig upplösning eller är destruktiva och inte lämpliga för sådana analyser.

Syftet med detta mycket tvärvetenskapliga European Research Council (ERC) finansierade projekt är att upprätta experimentella protokoll för identifiering och karakterisering av jordsvamps sekundära metaboliter i encellig skala med hjälp av ytförstärkt Ramanspridning (SERS) mikrospektroskopi - en metod som använder optiska egenskaper av guld nanopartiklar för molekylspe-cifik avkänning och som har visat sig i biomedicinsk forskning ha en extraordinär potential för att studera mikrobiella metaboliska processer. För att få tillgång till de levande svampcellerna kommer även soil chips baserade på mikrofluidisk teknik att användas. Postdoktorns roll i projektet kommer att vara att utveckla experimentella protokoll för att införliva de guldnanopartikelbaserade SERS-substraten i soil chips och strategier (experimentell uppställning och dataanalys) för identifiering och karakterisering av metaboliten.
Denna postdoc förväntas ha ett nära samarbete med en annan postdoc och en doktorand som också arbetar inom projektet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning, bestående av utveckling av protokoll för syntesen av guldnanopartiklar (främst kolloider) och inkorporering i strukturerna av soil chips för SERS-substratproduktion, följt av registrering och analys av spektraldata. Ytterligare arbetsuppgifter inkluderar arbete med laboratoriestammar av jordsvampar, vars sekundära metabolomer kommer att analyseras. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

• Utveckla protokoll för syntes och karakterisering av guldnanopartiklar av olika former och storlekar (potentiellt, funktionaliserad), huvudsakligen med användning av flytande kolloidberedningsmetoder

• Inkorporera de preparerade nanopartiklarna i strukturerna av mikrofluidiska soil chips och utföra SERS-mikrospektroskopimätningar av jordsvampsmetaboliter

• Dataanalys av de registrerade spektra för karakterisering av svampens metabolom

• Vetenskapligt skrivande

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Särskild vikt kommer att läggas på vetenskaplig förmåga inom ämnesområdena analytisk kemi (särskilt Ramanmikrospektroskopi), nanovetenskap och nanoteknik, men även andra ämnesområden kan komma i fråga om de bedöms relevanta för projektet. Forskarutbildningen ska vara avslutad senast tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

• Erfarenhet av att arbeta med spektroskopimetoder, särskilt Raman (mikro)spektroskopi, gärna inklusive tillämpningar av SERS

• Erfarenhet av spektraldataanalys

• Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.

Meriter:

• Erfarenhet av nanopartikelsyntes

• Erfarenhet av arbete med biologiska prover

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

· God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.

· Uppfyllelse av ovanstående krav.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivar-verket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

· Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.

· Följebrev, inklusive en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).

· Kontaktuppgifter till minst två referenser.

· Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Oktober 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2279
Kontakt
  • Jessica Edwinsson, HR Administratör, jessica.edwinsson@biol.lu.se+46462220285
  • Milda Pucetaite, Forskare, milda.pucetaite@biol.lu.se,+46762545600
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-07-01
Sista ansökningsdag 2024-07-16

Tillbaka till lediga jobb