Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktoranden kommer att arbeta i forskargruppen Mathematical Insights into Algorithms for Optimization (MIAO) group som leds av Jakob Nordström och är aktiv på både Lunds universitet och Köpenhamns universitet.

Mer information om institutionen för datavetenskap (cs.lth.se)

MIAO-gruppen har en unik profil i så motto att vi både bedriver forskning om de matematiska grundvalarna för effektiva beräkningar och arbetar med att designa tillämpade algoritmer som ska ge topprestanda i praktiken. Dettta skapar en mycket speciell miljö, där vi inte bara går djupt in i olika teoretiska och praktiska spörsmål, utan där olika forskningsprojekt korsbefruktar varandra och oväntade och spännande synergier ofta uppstår. Mycket av vår forskning handlar om kraftfulla algoritmiska paradigmer som SAT-lösning, Gröbnerbasberäkningar, heltalsprogrammering, och villkorsprogrammering. Detta leder till klassiska frågor inom beräkningsvetenskap – men ofta med nya, intressanta infallsvinklar – men också till utmaningen att konstruera smarta algoritmer som kan utnyttja sådana metoder i praktiken.

Vårt senaste tillägg till forskningsportföljen fokuserar på verifierbarhet för moderna algoritmer för kombinatorisk optimering. Sådana algoritmer är ofta mycket komplexa, och även väletablerade kommersiella lösare beräknar ibland felaktiga resultat. Vårt arbete med att designa en ny generation av certifierande kombinatoriska lösare, som producerar inte bara lösningar utan också automatiskt verifierbara bevis för att lösningarna är korrekta, har redan lett till flera prestigefyllda internationella priser, men många fler spännande forskningsproblem väntar fortfarande på att få sin lösning!

Ämnesbeskrivning

Huvudsyftet med denna utlysning är att hitta en matematiskt begåvad doktorand med utmärkta programmeringskunskaper som kan fortsätta vårt banbrytande arbete inom certifierande algoritmer, finansierat av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Det finns dock flexibilitet i valet av inriktning och alla kandidater är välkomna, såväl de som vill fokusera på antingen teoretisk eller tillämpad forskning som de som inspireras av utmaningen att överbrygga klyftan mellan teori och praktik.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden, vilket i sådana fall förlänger doktorandstudierna i motsvarande mån.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊ med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

 Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Doktoranden behöver ha solida bakgrundskunskaper inom och ett passionerat intresse för datavetenskap och matematik.
 • Problemlösningsförmåga och kreativitet är av avgörande betydelse.
 • För kandidater som är intresserade av tillämpad forskning är goda programmeringskunskaper mycket viktiga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och ska omfatta följande dokument:

 1. Curriculum vitae.
 2. Personligt brev med motivering till varför den sökande är intresserad av doktorandstudier och med en beskrivning av sökandes meriter och intressen.
 3. Examensintyg och betygsutdrag (för kandidats- och magisterstudier).
 4. Om tillämpligt, en kopia av den sökandes magisteruppsats eller kandidatuppsats och av eventuella vetenskapliga publikationer.
 5. Namn och adress för tre referenspersoner som kan komma att kontaktas senare i rekryteringsprocessen.

Alla dokument ovan ska vara på engelska (eller för officiella dokument på svenska).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2285
Kontakt
 • Jakob Nordström, jakob.nordstrom@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-27
Sista ansökningsdag 2024-09-06
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb