Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Mer än ett decennium har gått sedan kriget i Syrien började 2011. Mitt i denna turbulens har ett nytt initiativ vuxit fram i form av den autonoma administrationen för norra och östra Syrien (NES), allmänt känd som Rojava. ECO-Syria är ett tvärvetenskapligt projekt där vi studerar förändringar i vegetationsdynamik och markanvändning/marktäcke i Rojava-regionen samt i angränsande områden, och kopplar dessa förändringar till politiska och socioekonomiska faktorer genom spatio-temporal analys.

Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap och Centrum för Mellanösternstudier (CMES) utlyser en ledig tjänst som postdoktor på två år med inriktning mot jordobservation av marktäcke och vegetationsdynamik, inom det ovan beskrivna projektet.

Centrum för Mellanösternstudier (CMES) stöttar forskning om Mellanöstern vid Lunds universitet. CMES koordinerar det strategiska forskningsområdet (SFO) "The Middle East in the Contemporary World" (MECW). Det strategiska forskningsområdet omfattar mer än trettiofem forskare från fem olika fakulteter vid Lunds universitet. Forskningsprogrammet består av fyra forskningsteman: 1) Miljö och hållbar utveckling; 2) Säkerhet och hållbar fred; 3) Demokratisering, migration och hållbar socioekonomisk utveckling; samt 4) Religion, identitet och kultur. För mer information om MECW-programmet: https://www.cmes.lu.se/middle-east-contemporary-world-mecw

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Det huvudsakliga ansvaret för postdoktorn är att bedriva forskning inom ECO-Syria-projektet tillsammans med andra projektdeltagare. Forskningsuppgifterna kommer att omfatta programmatisk analys av stora volymer data (big data) tidsserier av vegetation, klassificering av markanvändning och marktäcke (LULC) med hjälp av medium- och högupplöst data, och spatio-temporala analyser av LULC-förändringar, analyserade tillsammans med kompletterande data, såsom nattljus och andra rumsliga data. I arbetsuppgifterna ingår även spridning av resultat genom högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenspresentationer samt deltagande i utåtriktade aktiviteter. Postdoktorn kommer också att bidra till andra relevanta forskningsprojekt vid CMES. Dessutom ska postdoktorn aktivt söka extern forskningsfinansiering och utföra administrativa uppgifter relaterade till de arbetsuppgifter som anges ovan.

Tjänsten består till 100 procent av forskning och tjänsten är placerad vid CMES.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Doktorsexamen i naturgeografi, geoinformatik, miljövetenskap eller ett närliggande område
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av att publicera vetenskapliga artiklar
 • Dokumenterad skicklighet i geografiska informationssystem/rumslig analys
 • Demonstrerad skicklighet i jordobservationsmetoder med fokus på vegetation och markanvändning/markanvändningsklassificeringar och dynamik;
 • Utmärkt kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta i team och självständigt, och att slutföra aktiviteter i tid

 Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

 

Övriga meriter:

Särskild hänsyn kommer att tas till den sökandes vetenskapliga kompetens och meriter. Meriterna omfattar en förmåga att arbeta i ett internationellt tvärvetenskapligt forskarlag och att kommunicera forskningsresultat till en bredare publik utanför den akademiska världen.

 

Vi är särskilt intresserade av kandidater med forskningskompetens inom ämnesområdet:

 • erfarenhet av multivariat statistik och spatio-temporal analys (t.ex. tidsserieanalys, klassificering av markanvändning/marktäcke, maskininlärningsmetoder), och
 • erfarenhet av att analysera och visualisera stora fjärranalysdatamängder i moderna programmeringsspråk (t.ex. R, Python, JavaScript, etc.).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.


Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Startdatum är tidigast 1 oktober 2024, eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • Personligt brev (ej mer än 2 sidor) som beskriver:

             *Varför du är intresserad av projektet som beskrivs i utlysningen,

             *Hur du önskar bidra till projektet

             *Varför du passar för den här tjänsten

 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2356
Kontakt
 • Lina Eklund, lina.eklund@nateko.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-07-05
Sista ansökningsdag 2024-08-14
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb