Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Beskrivning av arbetsplatsen

Lunds universitet utlyser en forskartjänst på postdoktoral nivå på heltid i två år med inriktning mot andraspråksinlärning med särskilt fokus på motivation i språkinlärning och självreglerande inlärning (Self Regulated Learning). Tjänsten är kopplad till forskningsplattformen Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching (LAMiNATE) med placering på Språk- och litteraturcentrum, avdelningen för Engelska, Lunds universitet.

LAMINATE (Laminate | LAMiNATE (lu.se) är en tvärvetenskaplig och flerfakultär forskningsplattform inriktad mot språkinlärning, flerspråkighet, språkundervisning och språktestning. Plattformen samlar ca 40 forskare. Forskning som genomförs på plattformen rör språkinlärning och språkbearbetning (första-, andraspråk och flerspråkighet); multimodal språkbearbetning och inlärning; atypisk språkutveckling och språkstörning; utbildningsinriktad språkvetenskap, språkundervisning och språktest; neurologiska aspekter på språkinlärning.

Avdelningen för Engelska, placerad vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, är en internationell arbetsplats som hyser expertis i en rad områden inom engelsk språk-vetenskap och litteraturvetenskap (https://www.sol.lu.se/engelska/forskning/). Flera pågående projekt anknyter till språkinlärning och flerspråkighet.

 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du förväntas

 • utveckla ett experimentellt forskningsprojekt kring motivation och självreglerande inlärning (Self Regulated Learning) tillsammans med Prof. Alastair Henry och andra forskare i LAMiNATE;
 • designa experimentella studier och analysera data med hjälp av lämpliga statistiska metoder;
 • publicera din forskning i internationella tidskrifter samt delta i och presentera din forskning vid relevanta internationella konferenser;
 • delta i LAMiNATE:s aktiviteter inklusive seminarier, outreach events, etc.
 • bidra till miljön i Engelska genom deltagande i seminarier.

 

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

 • avlagd doktorsexamen i Tillämpad lingvistik, (utbildnings)Psykologi eller relaterat ämne
 • dokumenterad erfarenhet av experimentell forskning inom didaktik och lärande och av avancerad statistisk behandling av kvantitativa data
 • dokumenterad hög färdighetsnivå i engelska

Bedömningsgrund

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet. Vid anställning ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete motsvarar kraven kommer att beaktas för anställningen.

Meriterande för anställningen är:

 • dokumenterad erfarenhet av forskning om andraspråksinlärning
 • dokumenterad erfarenhet av programmering

 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid enligt "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", kollektivavtal slutet 2021-11-19 mellan Arbetsgivarverket och OFR/S och Saco-S. 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss | Lunds universitet


Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska.

Som en del av din ansökan ska du bifoga en forskningsplan. Din forskningsplan ska anknyta till ovan beskrivna ämne och forskningsprojekt. Utöver forskningsplanen ska du och också bifoga din doktorsavhandling. 

Till din ansökan ska fogas: 

 • curriculum vitae (CV) samt kopia på doktorsexamen
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
 • undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det tänkta forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 • syfte och frågeställning
 • teori och metod
 • relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
 • den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Ytterligare anvisningar för hur du sammanställer din ansökan finner du här: www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/sa-har-soker-du-en-anstallning-som-postdoktor-vid-ht-fakulteterna/.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2025 enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2362
Kontakt
 • Forskningsledare Alastair Henry, www.sol.lu.se/person/AlastairHenry/
 • Sektionsföreståndare Fabian Beijer, www.sol.lu.se/person/FabianBeijer/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2024-07-09
Sista ansökningsdag 2024-08-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb