Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.
Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.

Doktorandtjänst i företagsekonomi, med inriktning mot marknadsföring och handel

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordningen SFS2006:1053 samt Högskoleförordningen, kap 5. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Arbetsuppgifter

Denna doktorandtjänst är kopplad till Företagsekonomiska institutionen med särskild anknytning till marknadsföringsområdet. Avhandlingsprojektet syftar till att bidra till ett projekt kring utvecklingen av handelns hållbarhetsarbete med fokus på såväl företagsledning, anställda och kunder.

Arbetet kommer att bedrivas inom ramen för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet. Verksamheten som bedrivs vid centret är tvärvetenskaplig och sker i nära samverkan med olika akademiska discipliner och med aktörer och organisationer utanför vetenskapssamhället, både nationellt och internationellt.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete, dock ej mer än 20% av full arbetstid.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§).

Behörig att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi är den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet samt har avslutat minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Den kompetens som sökande till tjänsten bedöms behöva är en företagsekonomisk profil med inriktning mot marknadsföring och/eller hållbarhet och CSR (corporate social responsibility).

Goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav.

Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelsen för forskningsintresse samt tidigare uppsatser, särskilt på magisternivå, är viktiga indikatorer på denna förmåga liksom tidigare visad förmåga i studier och andra relevanta sammanhang.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten efter samråd med studierektor för forskarutbildningen och vid behov av ytterligare medbedömare med speciell kompetens inom den sökandes tänkta avhandlingsområde.

Ansökningsförfarande

Ansök online!

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla:

 • Ifylld ansökningsblankett, som finns här: http://www.fek.lu.se/forskarutbildning/ansokan
 • Introduktionsbrev
 • Curriculum Vitae
 • Forskningsplan omfattande högst 5 sidor
 • Betyg och examensbevis
 • Uppsats på avancerad nivå och ev på grundnivå
 • Övriga handlingar som sökande önskar åberopa

Vidimerade kopior av intyg krävs.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2015/3848
Kontakt
 • Jens Hultman, docent, jens.hultman@fek.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2015-11-23
Sista ansökningsdag 2015-12-18

Tillbaka till lediga jobb