Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Introduktionstext:

Under de senaste 542 miljoner åren (fanerozoisk tid) har livet på jorden genomgått en stor mängd biotiska kriser, inklusive fem stora massutdöenden och flera tiotal mindre utdöenden. I samband med ett flertal av dessa kriser förändrades även karbonatproduktionen i världens hav och ovanliga kalkstenar (ooliter) finns därför bevarade från dessa tidsperioder. Projekten syftar till att bättre förstå förändringar i havsvattnets kemi i samband med massutdöenden genom att studera ooliters sedimentologi och geokemi, med särskilt fokus på dem som bildades efter det permo-triassiska massutdöendet. Den utlysta tjänsten är en fyraårig doktorandtjänst vid Geologiska institutionen, Lunds Universitet.

Arbetsuppgifter:

Doktoranden kommer att genomföra en studie av ooliter som avsattes efter det permo-triassiska massutdöendet från olika paleogeografiska områden och miljöer. Även ooliter som avsatts efter sen-siluriska och sen-triassiska utdöenden samt ooliter som inte kopplas till massutdöenden skall studeras som bakgrundsjämförelse. Efter provtagning i fält (Österrike, Turkiet) och i samlingar kommer ooliter att beskrivas och analyseras med FE-SEM-EDX, stabila isotoper, och genom spårelementanalyser med LA-ICP-MS. Målet är att förbättra vår förståelse för orsakerna till ooliternas plötsligt stora utbredning efter vissa massutdöenden och dess koppling till oceanografiska förändringar. Resultatet av denna forskning kan potentiellt hjälpa oss att bättre definiera de viktigaste hoten för marint liv under massutdöenden och att bättre förstå orsakerna till associerade störningar i den globala kolcykeln.

Den fyraåriga tjänsten är uppdelad i tre års forskning och ett år av doktorandkurser.

Doktoranden förväntas delta aktivt i institutionens undervisningsprogram och ta del i grundläggande utbildningsuppgifter. Undervisning upp till 20 % av heltid är möjlig och kompenseras genom förlängning av tjänsten.

Kvalifikationer:

Tjänsten kräver en högkvalificerad och engagerad student som vill utgöra en aktiv part i modern forskning. Han eller hon förväntas ha en universitetsexamen (MSc eller motsvarande) i sedimentologi, geokemi eller motsvarande. Dokumenterad erfarenhet av fältarbete och laboratoriearbete med fokus på masspektrometri / ICP-MS är önskvärt. Dokumenterad erfarenhet av vetenskapligt skrivande, såsom publikationer, uppsatser eller motsvarande på engelska är viktigt. Vi söker en oberoende, kreativ och nyfiken person som trivs och interagerar i en dynamisk forskningsmiljö. Projektet kräver ett nära samarbete med internationella forskare, och därmed ska sökanden kunna arbeta både självständigt och samarbeta. Sökanden förväntas ta ansvar för delar av forskningsprojektet.

Ett urval sökande kommer att kallas till intervju innan tillsättningen.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde December 2017, varaktighet 4 år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2633
Kontakt
  • Sylvain Richoz, Universitetslektor, 046-222 78 89, sylvain.richoz@geol.lu.se
  • My Geborek, Personalsamordnare, 046-222 95 62, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-08-25
Sista ansökningsdag 2017-10-01

Tillbaka till lediga jobb