Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för reglerteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter
Anställningen som doktorand innebär att ägna sig åt egen forskning (80%). Därutöver tillkommer innehavaren att fullgöra tjänstgöring om 20%, som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Tjänsten motiveras av nya forskningsanslag. Forskningsinriktningar finns beskrivna på www.control.lth.se.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt examen på avancerad nivå, eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Reglerteknik uppfyller den som har:
1. kunskaper motsvarande "FRT010 Reglerteknik, allmän kurs" samt fördjupning på magisternivå med relevans för ämnesområdet, eller 
2. civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

  • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: 
1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.  Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 
2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Vid bedömningen beaktas betyg och referenser, men även exempelvis examensarbete och näringslivserfarenhet, samt de sökandes kompetens inom aktuella forskningsprojekt. Viktiga personliga egenskaper, förutom kreativitet och nyfikenhet, är förmågan att arbeta både självständigt och i grupp, samt ta vara på erfarenheter i interaktion med forskare från andra områden och andra delar av världen. Vi lägger stor vikt vid den sökandes intresse för alla delar av anställningens uppgifter, att den sökande har samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett gott arbetsklimat. 

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska eller svenska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180101 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2910
Kontakt
  • Tore Hägglund, +46462228798
  • Anton Cervin, +46462224475
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackf?rbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-10-13
Sista ansökningsdag 2017-11-03

Tillbaka till lediga jobb