Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Institutionen för teknik och samhälle, avdelningen för trafik och väg, ska ta fram en förstudie med fokus på planering av järnvägsunderhåll och behöver nu förstärkning för att genomföra inventering av data samt analys av planprocess för järnvägsunderhåll. Projektet är en förstudie som ska identifiera frågeställningar, som i en senare fullskalig studie ska kunna leda till en tydlig bild av processen för planering av banarbeten, för att förstå hur den fungerar i praktiken, samt vad det är som styr det (i form av beslut, information och lagstiftning), inte minst med utgångspunkt i vad som är planerbart och vad som inte är planerbart. Datainsamling kommer att ske via intervjuer och litteraturstudier. För denna datainsamling behöver Trafik och väg förstärkning under ett år genom en projektanställning.

Projekt

Projektet ska belysa beslut och information (nuvarande och möjlig) som rör såväl behov och genomförande av åtgärder i anläggningen, som själva kapacitetstilldelningen för åtgärderna och de effekter på tågtrafiken som den har. Allt det ska förstås som en del av banarbetsprocessen. Projektet ska även genomföra kartläggning av tidigare forskning (nationellt och internationellt) och verksamhetsprojekt, Trafikverkets processer (för såväl tillståndsanalys, åtgärdsplanering som banarbetsplanering) – både de formellt beskrivna och de praktiskt genomförda samt data som används eller skulle kunna användas, främst i banarbetsprocessen, men där det är relevant också i övriga ovan nämnda processer. Det rör alltså data som dels beskriver anläggningens status, dels banarbetens och infrastrukturbristers påverkan på rättidighet och kapacitetstillgänglighet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter utgår från ovan nämnt projekt. Arbetsuppgifter omfattar bl a:

 • datainsamling i form av intervjuer, fält- och litteraturstudier (inklusive arbete med databaser och datahanteringsprogram)
 • inventering och kartläggning av olika datakällor
 • koordinering av datainsamling
 • analys och rapportskrivning
 • rapportskrivning och publiceringar på svenska och engelska

Arbetsuppgifterna kommer att utföras både tillsammans med ansvarig projektledare och självständigt. Resor och vistelse på annan ort inom Sverige ingår i arbetsuppgifterna. Utöver ovanstående kan arbetsuppgifter tillkomma som berör aktuellt projekt.

Krav

 • Civilingenjörsexamen eller motsvarande, eller magisterexamen från samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt program. Även sökande som kommer att slutföra sin civilingenjörs-/magisterexamen under våren 2018 kommer att beaktas.
 • Goda språkkunskaper i svenska, danska eller norska – i tal och skrift
 • Goda språkkunskaper i engelska – i tal och skrift

Övriga meriter:

 • Kunskap kring transportplanering, underhåll, tidtabellsplanering, logistik samt processplanering
 • Kunskap kring järnvägssystemet
 • Erfarenhet ifrån självständigt arbete, datainsamling (kvantitativt och kvalitativt) samt koordinering av datainsamling
 • Erfarenhet ifrån arbete med databaser och datahanteringsprogram

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin kompetens och erfarenhet bedöms komplettera och stärka arbetet inom aktuellt projektet.

Villkor

 • Tidsbegränsad anställning 1år, med start i januari 2018
 • Omfattning 100 % (heltid)

Instruktioner för ansökan Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 års anställning (Las §5 p1), tillträde i januari 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3551
Kontakt
 • Lena Hiselius, +46462229748
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-11-22
Sista ansökningsdag 2017-12-13

Tillbaka till lediga jobb