Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
Tillsvidareanställning som universitetslektor i medicinsk strålningsfysik, med placering vid institutionen för translationell medicin i Malmö.

Arbetsuppgifter
I Lund byggs European Spallation Source, ESS. I arbetsuppgifterna för tjänsten ingår främst forskning och kunskapsuppbyggnad inom omgivningsradiologi och strålskydd, med speciell inriktning på ESS specifika frågeställningar beträffande personal och omgivning, avfallsfrågor och konsekvenser för senare generationer. Undervisning och övningar i mätteknik, uppskattningar av stråldoser till kringboende och personal samt strålskydd under såväl normaldrift som haveri- och katastrofsituationer ingår också i uppdraget. Innehavaren av tjänsten förutsätts utöva egen kvalificerad forskning inom dessa områden. Därutöver förväntas innehavaren delta i grund- och forskarutbildningen inom fakultetens olika utbildningsprogram. I anställningen kan även ingå interna och/eller externa förtroendeuppdrag. Även andra arbetsuppgifter när det gäller utbildning och forskning kan komma att ingå. 

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen i medicinsk strålningsfysik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten inom omgivningsradiologi och den forskningsplan där den sökande bland annat visar hur planerad verksamhet förstärker forskning och utbildning inom detta ämne vid Lunds universitet och inom forskargruppen i Malmö. 

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att uppnå docentkompetens, genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare och ha väl vitsordad vetenskaplig kompetens. 

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Meriterande är praktisk och teoretisk erfarenhet av forskning och undervisning inom omgivningsradiologi, mätning av strålning och radioaktiva ämnen, strålningsdosimetri och beräkningar av stråldoser och risker för människor och miljö. Den sökande ska visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Stor vikt kommer att fästas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka både forskning och utbildning inom omgivningsradiologi och strålskydd vid Medicinsk strålningsfysik i Malmö. 

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

Övrig information
Upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel. +46 40 391 157, erik.renstrom@med.lu.se och prefekt Lars B. Dahlin tel. +46 40 331 724, lars.dahlin@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric, tel. +46 46 222 71 96, Aldiana.Sikiric@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-05-28. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3581
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-16
Sista ansökningsdag 2018-05-28

Tillbaka till lediga jobb