Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Postdoktor i materialvetenskap

Postdoktortjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, alltifrån materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

De senaste femton åren har vår forskning kring endimensionella halvledarstrukturer, så kallade nanotrådar (nanowires), legat i den internationella frontlinjen. Halvledande nanotrådar som består av III-V material har visat stor potential till att öka möjligheterna för dagens elektroniska och optiska tillämpningar. Hittills har vår tyngdpunkt inom denna forskning legat inom tre områden: framställning av nanotrådar med epitaxi, grundläggande fysikaliska egenskaper studerade med transportfysik och optisk fysik, samt tillämpningar inom elektronik, optoelektronik och energisystem. För att i slutändan kunna studera dessa strukturer på bästa sätt behöver vi kunna kontrollera tillverkningen på atomär nivå. 

För mer information se: www.ftf.lth.se och www.nano.lu.se

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Målet med projektet är att studera och utveckla kontroll över både struktur och komposition av halvledande nanotrådar, både radiellt och axiellt, i syfte att skapa komplexa tredimensionella strukturer med hög reproducerbarhet. Projektet kommer att innefatta epitaxiell förångningsdeposition där metallorganiska föreningar och hydrider (MOVPE) för samtliga relevanta grundämnen som behövs för växt av III-V nanotrådar finns att tillgå. Vidare kommer avancerad tillverkning av shablonbaserade växtsubstrat och in-situ analyser att göras för att säkerställa högt utbyte tillsammans med en väl kontrollerad process. Specifikt fokus kommer att läggas på förståelse av hur tillvekningsförhållanden och de ingående kemiska reaktanterna kan användas för att designa kristallstruktur, form, komposition och egenskaper hos den resulterande nanotrådsstrukturen. Den bedrivna forskningen kommer primärt att handla om utveckling och karaktärisering av tredimensionell kontroll på atomär nivå i nanotrådar gjorda av III-V-baserade halvledarmaterial. Kandidaten förväntas arbeta självständigt och i nära samarbete med andra forskare anslutna till forskningsprojektet men även med andra akademiska grupper.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

Ämnesområde för doktorsexamen ska vara fysik, materialvetenskap eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Minst två års erfarenhet av användande av system för kemisk (CVD) eller fysisk (PVD) förångningsdeposition Gedigen fundamental kunskap om kristalltillväxt/epitax

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. Pedagogisk förmåga. I denna kategori ingår även relaterade erfarenheter, såsom handledning av studenter och träning av nya användare på utrustning/instrument.

Övriga meriter:

En bred kunskap kring växt av halvledande nanotrådar, med omfattande erfarenhet av studier och utveckling av växtprocesser för III-V material Praktisk erfarenhet av arbete med halvledande nanostrukturer, med fördel nanotrådar God teknisk kunskap om hantering och användning av maskiner för exempelvis kristalltillväxt. Bred och gedigen kunskap om halvledarfysik och materialvetenskap med fokus mot III-V baserade material God praktisk erfarenhet av avancerade karaktäriseringsmetoder för halvledande material och nanotrådar vilket inkluderar bland annat svepelektronmikroskopi. Erfarenhet, med fördel praktisk sådan, av avancerad processeringstekniker så som elektronstråle- eller nanoimprint-lithografi. Utmärkta kommunikationsegenskaper är nödvändiga då samarbetsförmåga med projektmedarbetare är a och o. Vi letar efter en person som är strukturerad, måldriven, hängiven till problemlösning och har självinsikt.

Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, materialvetenskap och nanovetenskap är av värde. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska inkludera ett personligt brev (1-2 sidor) som motiverar varför du vill arbeta/ bedriva forskning vid Lunds Universitet samt hur forskningen motsvarar dina intressen och din vetenskapliga bakgrund inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt (maximalt 2 A4-sidor). Ansökan ska dessutom innehålla CV, publikationslista, en kopia av doktorsavhandling eller motsvarande, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/663
Kontakt
  • Sebastian Lehmann, forskare, +46 46 222 78 77
  • Kimberly Dick Thelander, professor, kimberly.dick_thelander@ftf.lth.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-03-13
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb