Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska Institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Postdoktortjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, alltifrån materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

För mer information se: www.ftf.lth.se och www.nano.lu.se

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

I det här projektet kommer du att utföra experimentella studier av supraledar-halvledar hybridstrukturer. I sådana system uppstår topologiskt beskyddade Majorana-tillstånd som kan användas för feltoleranta kvantdatorer nästan helt fria från problem med dekoherens. Tack vare framsteg inom materialväxt och kvanttransportexperiment har Majorana-tillstånd observerats i flera forskningslaboratorium. Din uppgift blir att arbeta i ett EU-projekt inom det så kallade QuantERA programmet. Projektets mål är att ta nästa steg i forskningen om Majorana-tillstånd. För det första kommer vi att utveckla renare InAs-baserade och nya InSb-baserade materialsystem som tillåter integration och koppling av många Majorana-tillstånd. För det andra kommer vi att optimera elektrisk kontroll och mätteknik som direkt kan appliceras för att studera egenskaper hos Majorana-tillstånd och prestanda för grundläggande operationer i en kvantdator.

Du kommer att ha en nyckelroll i projektet genom att utveckla laddningsdetektorer för komponenter baserade på tvådimensionella elektrongaser och genom fabrikation och mätning på kvantbrunnar i InAs och InSb med epitaxiellt växta Al-skal. Arbetet utförs i samarbete med andra partners i projektet samt med medarbetare vid avdelningen för fasta tillståndets fysik och NanoLund vid Lunds Universitet. Det övergripande målet är att realisera Majorana-tillstånd och tillverka strukturer med multipla kvantprickar i tvådimensionella elektrongaser och att, i samarbete med övriga partners i projektet, demonstrera de icke-abelska egenskaperna hos dessa tillstånd.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Ämnesområde för doktorsexamen ska vara fysik eller motsvarande, gärna med inriktning mot elektrontransportstudier eller högfrekvensmätningar i nanosystem.
 • Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Bra kunskaper i kvantfysik, helst inom kvantprickar eller liknande
 • Erfarenhet från lågtemperaturtekniker, till exempel högfrekvensmätningar, eller/och nanofabrikation
 • Förmåga att utföra numeriska och analytiska beräkningar är en fördel

Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, materialvetenskap och nanovetenskap är av värde. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, till exempel med erfarenhet att kvantoptik, nanofabrikation eller experiment med andra nanosystem.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Om ansökan inte utformas enligt den Akademiska meritportföljen ska den innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt (maximalt 2 A4-sidor). Ansökan ska dessutom innehålla CV, publikationslista, en kopia av doktorsavhandling, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

 

 

 

 

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/664
Kontakt
 • Ville Maisi, biträdande universitetslektor , +46 46 222 43 63
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-08
Sista ansökningsdag 2018-06-19

Tillbaka till lediga jobb