Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning

En anställning som biträdande universitetslektor i arbetsterapi. Anställningen  är tidsbegränsad under längst fyra år och placeras tillsvidare vid institutionen för hälsovetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter
Anställningen som biträdande universitetslektor ger möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk verksamhet och meritering. I anställningen ingår forskning (50 %) och undervisning (50 %). Undervisningsinsatserna avser främst grund- och avancerad nivå inom medicinska fakultetens utbildningsprogram vid institutionen för hälsovetenskaper. Som biträdande universitetslektor förväntas du meritera dig inom undervisningen och om du inte redan har högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor ges du möjlighet till detta.

Den biträdande universitetslektorn förväntas arbeta aktivt med forskning, inklusive utarbetande av projektförslag och ansökningar till externa finansiärer. Vidare är insatser i form av kommunikation av forskningsresultat till det omgivande samhället en viktig del av verksamheten. Som biträdande universitetslektor förväntas du också medverka i utbildningen på forskarnivå vid institutionen för hälsovetenskaper, samt utveckla din pedagogiska lednings- och organisationsförmåga. Även andra arbetsuppgifter kan ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång (regleras i Högskoleförordningen och i lokalt avtal. Även den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter (se Högskoleförordningen och lokalt kollektivavtal).

Specifikt för denna anställning är kravprofilen att den sökande ska ha avlagt examen på grund- eller avancerad nivå inom ämnet arbetsterapi samt ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom område relevant för anställningen.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, www.med.lu.se/lfn under rubriken Regelverk.

Bedömningsgrunder
De sökande kommer att bli utvärderade med avseende på: a) Pedagogisk skicklighet; b) Vetenskaplig skicklighet; c) Klinisk erfarenhet och skicklighet; d) Ledarskap och e) Samverkan.  Lika vikt kommer att läggas vid a) Pedagogisk skicklighet och b) Vetenskaplig skicklighet. Vidare kommer vikt att fästas vid kandidatens personliga lämplighet och kandidatens bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten.
Den sökande som erhåller anställningen förväntas bli en framtida universitetslektor inom arbetsterapi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Vi söker därför en starkt motiverad person med dokumenterad forskningserfarenhet, väl förtrogen med varierande undervisningsmetoder och med klinisk erfarenhet inom rubricerat område. Den sökande ska ha god förmåga att kommunicera på såväl svenska (eller annat skandinaviskt språk) som engelska. Vidare ska den sökande uppvisa dokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet samt ha klinisk erfarenhet.

a) Pedagogisk skicklighet visas genom: förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning, framför allt förmåga att arbeta med studentaktivt lärande och förmåga att förena teori med praktik till gagn för studenternas utveckling av professionell kompetens.

b) Vetenskaplig skicklighet visas genom: postdoc-period/perioder, publikationer i högt rankade tidskrifter, anslag erhållna i konkurrens, forskningsprogram, erfarenhet av handledning samt utvecklingspotential

c) Klinisk erfarenhet och skicklighet visas genom: klinisk erfarenhet som arbetsterapeut och nära samarbete med klinisk verksamhet är meriterande.

d) Ledarskap visas genom: dokumenterad administrativ skicklighet och förmåga att organisera, utveckla och leda inom verksamheter såsom utbildning, projekt, etc.

e) Samverkan visas genom: förmåga att skapa samarbeten med kollegor och omvärlden.

Övrig information
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning. Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel +46 46 222 80 84, erik.renstrom@med.lu.se och prefekt Christina Brogårdh tel +4646 222 18 92 eller +46 722 35 97 11 christina.brogardh@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel +46 46 222 71 11, helene.berggren@med.lu.se

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-06-07. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/839
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-09
Sista ansökningsdag 2018-06-07

Tillbaka till lediga jobb