Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Anställningsform
Anställning som universitetslektor i arbets- och miljömedicin vid institutionen för laboratoriemedicin, med möjlighet för kombinerad anställning vid Region Skåne. 

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgiften är att driva och leda forskning inom det arbets- och miljömedicinska området, med inriktning mot kemiska analyser av tekniska prover samt biomarkörer och relevanta substanser i biologiska prover. Innehavaren av tjänsten förväntas arbeta med metodutveckling av gagn både för akademisk forskning och verksamhetsområdet Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne, för att tillåta fortsatt internationellt hög ranking av det gemensamma laboratoriet. 

I arbetsuppgifterna ingår även deltagande på grund- och avancerad nivå inom fakultetens olika utbildningsprogram inom området arbets- och miljömedicin. Därutöver förväntas innehavaren av anställningen engagera sig i interna och/eller externa förtroendeuppdrag. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.  

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet arbets- och miljömedicin. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet, speciellt inom kemiska analyser av biomarkörer och relevanta substanser i biologiska prover, genom internationella publikationer av hög kvalitet. Gedigen erfarenhet av mass-spektrometrisk analysteknik är en förutsättning. Nationellt och internationellt nätverksarbete är meriterande. Pågående forskning på en nivå som attraherar större internationella och nationella anslag ses som särskilt meriterande.

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisningen som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Meriterande är undervisningserfarenhet inom det arbets- och miljömedicinska området.

Den sökande ska visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga. Det är önskvärt att den sökande kan visa upp erfarenhet av att arbeta i internationella miljöer, då tjänsten kräver internationella samarbeten.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

Övrig information
Upplysningar lämnas av

Dekanus Erik Renström, tel. +46 46 222 80 84, erik.renstrom@med.lu.se och

Prefekt Magnus Abrahamson, tel. +46 46 222 16 48, magnus.abrahamson@med.lu.se och

Avdelningsföreträdare Lars Rylander, +46 46 222 16 31, lars.rylander@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric, tel. +46 46 222 71 96, aldiana.sikiric@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-06-22. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Observera att ansökan måste vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg mm behöver däremot inte översättas. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl. ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1184
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-21
Sista ansökningsdag 2018-06-22

Tillbaka till lediga jobb