Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kravprofil

Klimatförändringen har en förstärkt inverkan på Arktis, som värms två till tre gånger snabbare än resten av världen. Dessa snabba förändringar kan leda till starka klimatåterkopplingar mellan land och atmosfären genom förändringar i utbytet av energi och kol. Noggranna förutsägelser av framtida arktiska klimatåterkopplingar kräver därför välinformerade landytemodeller (LSM) som kan simulera de komplexa interaktionerna mellan snö-vegetation-permafrost. 

Trots stora framsteg under senare år saknar LSM fortfarande viktiga vintertidsprocesser. Observationer har visat att stora utbrott av metan och CO2 kan släppas från permafrostjordar under höstfrysning, medans vinterns ytterligheter kan orsaka allvarlig skada på buskar - vilket bidrar till förändrad albedo i arktisk. Den dåliga representationen av den kalla årstiden i LSM bidrar till den stora osäkerheten i de framtida projektionerna av den arktiska kolcykeln.

Vi söker en doktorand att arbeta med utveckling, testning och tillämpning av vintertidsprocesser i den dynamiska vegetationsmodellen LPJ-GUESS, som har utvecklats vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) på Lunds universitet. Anställningen kommer att vara baserad på INES och vederbörande kommer bli en medlem av LPJ-GUESS-modelleringsgruppen. LPJ-GUESS-modellen används vida i olika projekt inom och utanför Lunds universitet (t.ex. inom de strategiska forskningsområdena MERGE, http://www.merge.lu.se och BECC, http://www.becc.lu.se).

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att arbeta med utveckling, testning och tillämpning av modelleringskoden inom ramen för den dynamiska globala vegetationsmodellen LPJ-GUESS och den regionala klimatmodellen RCA-GUESS. INES leder ett internationellt konsortium som deltar i den pågående utvecklingen av LPJ-GUESS och stödjer sitt globala samfund av forskningsanvändare. Modellen simulerar vegetationsdynamik och biogeokemisk utbyte mellan den jordbundna biosfären och atmosfären från regional till global skala. Den används i ett brett spektrum av projekt där INES är involverade. Forskningsprojektet fokuserar på utveckling av nya köldsäsongprocesser i LPJ-GUESS relaterat till jordgasflöden, frosttolerans av vegetation och snödynamik, som kommer utvärderas på lokal till arktisk skala. När de nya modulerna är funktionella kommer simuleringar med RCA-GUESS att användas för att kvantifiera vilken roll förändrade arktiska vintrar har på växthusgasutsläpp från permafrost och vegetationstrender.

Forskningen kommer att genomföras på INES, Lunds universitet och är knutet till ett partnerprojekt vid Universitetet i Oslo, som också fokuserar på representation av vintertidsprocesser i landytemodeller. Fokusen hos dessa två projekt kommer att vara nära samordnade med varandra, och doktoranden förväntas spendera längre perioder i Oslo (~ 3 månader) och delta i deras årsmöten. Deltagande i internationella möten och workshops och kommunikationsverksamhet relaterad till forskningsarbetet förväntas.

Kvalifikationer

Sökande måste ha en universitetsexamen (MSc eller motsvarande) i ekosystemekologi, naturgeografi, biogeovetenskap eller annat ämne som är relevant för utnämningen. Tidigare erfarenhet av att arbeta med ekosystem eller klimatmodeller förväntas. Avancerad kunskap om kvantitativa eller numeriska metoder i samband med miljöforskning är mycket fördelaktigt.
Sökande måste visa erfarenhet av datorprogrammering, helst i C / C ++-språkfamiljen, eller borde kunna tillhandahålla övertygande bevis på förmåga som gör det möjligt för dem att snabbt förvärva sådana färdigheter. Erfarenhet av att arbeta i Unix eller Linux-miljöer är en fördel. God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav. Tidigare erfarenhet av tillämpningen av vegetationsmodellering för studier av den markbundna kolcykeln och kolutbytet mellan biosfären och atmosfären är en stark fördel. Sökande måste vara villiga att arbeta på ett tvärvetenskapligt sätt med utgångspunkt i både naturgeografi och ekosystemekologi. Doktoranden bör vara en serviceinriktad, fokuserad och välorganiserad individ med lika förmåga att arbeta självständigt som en del av ett lag.  


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1202
Kontakt
  • Frans-Jan W. Parmentier/Project leader, +47 22 85 58 14/ frans-jan.parmentier@nateko.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-11
Sista ansökningsdag 2018-05-15

Tillbaka till lediga jobb