Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Forskningen kommer att vara inriktad på sannolikhetsteori, matematisk analys och dynamiska system. Tjänsten finansieras av WASP/AI genom projektet "Modelling and analysis of multi-scale neuronal networks".

Arbetsuppgifter

Doktoranden ska vara anknuten även till WASP/AI/Math graduate school:

 http://wasp-sweden.org/ai-math/ai-math-graduate-school/  

Detta projekt inom matematik ligger i skärningspunkten mellan sannolikhetsteori, matematisk analys och dynamiska system. Projektets mål är att utveckla och studera de dynamiska systemen som modellerar processer som är kompatibla med hjärnfunktioner såsom lärande, minne, kognition och beslutsfattande. Det finns väl studerade matematiska modeller (exempelvis Hopfield nätverk, integrate-and-fire modeller och flerlagers- perceptron modeller) vilka visat sig vara användbara vid analys av lagring och inhämtning av information. Målet är nu att kombinera resultat och egenskaper för sådana modeller med de senaste resultaten inom matematiken som berör fasövergång.

Anställningen omfattar fyra års forskarstudier samt ett års institutionstjänstgöring.

Kvalifikationer

Masterexamen i matematik, eventuellt i teoretisk fysik eller datavetenskap. Meriterande är fördjupad kunskap i sannolikhetsteori, grafteori och statistisk mekanik.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1348
Kontakt
  • Tatyana Turova, professor, +46 46 222 85 43
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-25
Sista ansökningsdag 2018-05-16

Tillbaka till lediga jobb