Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Tjänsten involverar forskning på funktionen av en G proteinkopplad receptor kallad GPR30 eller G proteinkopplad östrogen receptor (GPER) och dess roll i bröstcancer. Receptorn är kopplad till dålig överlevnad av bröscancerpatienter och verkar underhålla tillväxten av aggresiva tumörer. Receptorn finns i plasmamembranet på celler där den bildar ett stort proteinkomplex. Å andra sidan vet man ännu inte hur receptorn fungerar eller specifikt vad som aktiverar den.

Arbetsuppgifter

Doktoranden ska medverka i ett translationellt multidisciplinärt projekt för att undersöka funktionen av GPR30, också kallad G proteinkopplad östrogen receptor (GPER), och exploatera receptorn som prognostiskt biomarkör och terapeutisk måltavla i bröstcancer. Statistisk analys av receptoruttrycket i relation till olika kliniska variabler i stora bröstcancerpatientkohorter följs av cellulära och molekylärbiologiska studier av receptorn i bröstcancer och rekombinanta cellsystem. Kemiska bibliotek screenas sedan i cellbaserade receptor-reportersystem för att identifiera nya receptorspecifika ligander.

Kvalifikationer

Krav

Den sökande måste vara välmeriterad och välmotiverad med stort driv, inspiration och entusiasm. Kunskap i biomedicin och dokumenterad erfarenhet i cellulära, molekylärfarmakologiska och biofysikaliska studier av G proteinkopplade receptorer och signaltransduktion är nödvändig, inkluderande praktiska erfarenheter av cellodling, molekylärbiologiska och biofysikaliska metoder, och konfokal fluorescencemikroskopi. Dessutom är dokumenterad erfarenhet av programmering för att statistiskt utvärdera stora databaser nödvändig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande

Kunskap och tidigare erfarenhet med bröstcancerrelaterade studier

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1869
Kontakt
  • Fredrik Leeb-Lundberg, +46462223944
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-25
Sista ansökningsdag 2018-06-14

Tillbaka till lediga jobb