Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att arbeta med projekt inom systembiologi, som bedrivs i nära samarbete med forskningsgrupper inom stamceller och cellomprogrammering. Projekten kommer att innebära utveckling och tillämpning av beräkningsmodeller för genregulatoriska nätverk som styr beslut om cellens öde. Syftet är att reda ut vilka mekanismer som kontrollerar stamcellers beslut och göra modellprognoser som leder till förbättrad celldifferentiering och cellomprogrammering för neuroner och T-celler. Beräkningsmodellerna är på flera nivåer och flera skalor och inkluderar olika nivåer av cellreglering både i enskilda celler och i cellpopulationer. Modelleringsteknikerna kommer att involvera tillvägagångssätt både inom booleska och dynamiska system. Forskningen kommer att utföras inom gruppen för beräkningsbiologi och biologisk fysik (Computational Biology and Biological Physics - CBBP) och handledare blir Victor Olariu Annell. CBBP bedriver ett mycket brett spektrum av forskningsaktiviteter, alltifrån att utveckla modeller för struktur och veckningsegenskaper hos makromolekyler till maskininlärning och statistiska tekniker för cancerprognoser.

Behörighet

Sökanden skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i teoretisk fysik-beräkningsbiologi enligt gällande studieplan https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/studieplan_teoretiskfysik.pdf. I korthet innebär behörighetskraven att den sökande, när doktorandstudierna påbörjas, skall ha avlagt en utbildning på grundnivå i biomedicinska ämnen, kemi, fysik, matematik eller datalogi, och därutöver minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i bioinformatik, beräkningsbiologi eller närbesläktade områden, dvs totalt minst fyra års högskolestudier (240 högskolepoäng).

Bedömningsgrund

Bestämmelser om doktorandanställningar finns i HF 5 kap 1-7§§ samt SFS 1998:80. Innehavare av doktorandtjänst måste först antas för forskarutbildning. För att antas måste en student bedömas ha nödvändig kompetens att uppnå doktorsgraden under anställningsperioden. Kandidaterna kommer att rangordnas baserat på betyg, kvalitet på eventuella examensarbeten, rekommendationsbrev, annan tillhandahållen relevant information, och i slutändan (telefon)intervjuer. 

Stort intresse av systembiologi och goda kunskaper inom algoritmutveckling och programmering krävs. Tidigare erfarenhet av systembiologi och utveckling av beräkningsmodeller är en fördel. Förmåga att prata och skriva engelska flytande är ett krav.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan doktoranden åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökningsförfarande

Ansökningar skall innehålla ett curriculum vitae, en beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, kopior av examina, diplom och betyg, och kopior av eventuella forskningsrelaterade skrifter. CV'et bör innehålla åtminstone födelsedatum och -plats, nationalitet, adresser, utbildning och språkfärdigheter, men kan också innefatta t ex ytterligare färdigheter, personliga intressen, utmärkelser, stipendier, undervisningserfarenhet, deltagande i konferenser och sommarskolor, och publikationslistor. De sökande måste kunna uppvisa originaldokument på anmodan.

Ansökan skall också inkludera namn, ställning, telefonnummer och e-postadress för åtminstone två referenspersoner som den sökande önskar åberopa. Observera att referensbrev inte ska sändas i anslutning till ansökan; vi kommer vid behov att kontakta referenspersonerna.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-10-15 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2518
Kontakt
  • Victor Olariu Annell, universitetslektor, 046-2223496, victor.olariu@thep.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-08-14
Sista ansökningsdag 2018-10-07

Tillbaka till lediga jobb