Lund University, LUSEM, Dept of Economic History

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Vi söker en lektor och forskningsledare till en av de tre grenarna av institutionens innovationsforskning. Vi söker en person som har en bas inom innovationsforskning, gärna med inriktning mot hållbarhet, till exempel inom någon av disciplinerna ekonomisk historia, nationalekonomi, företagsekonomi, sociologi eller ekonomisk geografi. Sökande ska uppvisa ett intresse för att arbeta med och utveckla Swinnos specifika verksamhet (se nedan).

Arbetsuppgifter
Forskning och undervisning kring innovation och hållbarhet har varit några  av de snabbt växande inriktningarna vid institutionen under senare år. Innovationsforskningen vid institutionen har för närvarande tre huvudinriktningar: tekniska historiska förändringar, innovationer och global hållbarhet samt Swinno, the database of Swedish Innovations.

Sökande ska uppvisa intresse för att arbeta med att utveckla Swinnos databas och forskningsprogram. Swinno är en högkvalitativ innovationsdatabas som för närvarande täcker perioden 1970–2016 och som bygger på facktidskrifters artiklar om svenska innovationer. Utvecklingen av databasen ska de närmaste åren framförallt ske med inriktning hållbarhet, relaterat till Vinnovas strategiska informationsprogram https://www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/. Projektet och databasen planeras under den kommande femårsperioden att sysselsätta följande: Forskningsledare och tillika forskare (denna utlysning), forskningsingenjör, projektassistent, postdoktor samt ytterligare tre forskare på 10–20 procent.

Vad gäller undervisning finns bland institutionens mastersprogram ett med specifik inriktning innovation och hållbarhet – Master in Innovation and Global Sustainable Development – med ett trettiotal studenter, men även två kurser på kandidatnivå. Innovation och hållbarhet är prioriterade forsknings- och undervisningsområden vid ekonomihögskolan.

Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning, forskning och administration. Undervisningen sker på grundnivå och avancerad nivå och innefattar även uppsatshandledning och examination på kandidat- och magisternivå. Det finns också goda möjligheter till handledning av framtida doktorander.

Arbetsuppgifterna inom forskning och administration innebär att vara forskningsledare för Swinno, såväl vad gäller att driva inriktningen på forskningen som att vidareutveckla databasen. Detta inbegriper även att initiera och arbeta med den vidare forskningsfinansieringen.

Kvalifikationer
För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande kompetens samt visad pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt. Sökande med annat modersmål än svenska förutsätts kunna undervisa på svenska inom två år.

I tjänsten eftersträvas en balans mellan utbildning och forskning. Lika vikt kommer därför att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Även administrativ förmåga, samt graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning vägs in i bedömningen. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet är publicering i tidskrifter eller på bokförlag med internationellt peer review-system starkt meriterande, liksom erfarenhet av internationellt samarbete och deltagande i forskningsnätverk. Särskild vikt kommer att fästas vid förmåga att erhålla externa forskningsbidrag.

Den sökande ska visa god samarbetsförmåga och gärna dokumenterad arbetsledningsförmåga, samt egen drivkraft och förmåga att initiera projekt som utvecklar innovations- och hållbarhetsforskningen vid ekonomihögskolan och särskilt Swinno.

För ytterligare information om bedömningsgrunder se "General requirements profile and assessment for employment as senior lecturer at Lund University School of Economics and Management" http://www.lusem.lu.se/about/work-at-lusem/apply-for-an-academic-position.

Ansökan
Ansökan görs på engelska, via Lunds universitets rekryteringssystem genom att klicka på ”Logga in och ansök”-knappen längst upp till höger i annonsen.

Vid Ekonomihögskolan används en meritportfölj för att dokumentera och redovisa meriter, se anvisningar i "Instructions to applicants for employment as professor or senior lecturer at LUSEM” " http:// www.lusem.lu.se/about/work-at-lusem/apply-for-an-academic-position

Ansökan ska laddas upp i rekryteringssystemet som tre separata pdf-filer i enlighet med anvisningarna

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två personer som kan ge referenser, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i ansökningens.

Ansökan ska vara inkommen senast 2019-01-18.

Övrigt
Tillträde 2019-09-01 eller efter överenskommelse

Lunds universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Astrid Kander, astrid.kander@ekh.lu.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3838
Kontakt
  • Astrid Kander, professor, +46462227483, astrid.kander@ekh.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-20
Sista ansökningsdag 2019-01-18

Tillbaka till lediga jobb