Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

En doktorandanställning utlyses i biokemi. Forskningsprojektet som skall bedrivas inriktar sig mot jämförande strukturella och funktionella studier av smärtreceptorer från insekter och människa. Ett långsiktigt mål är att identifiera selektiva agonister som aktiverar snytbaggens smärtreceptorer. Dessa receptorer utgör målproteiner för utveckling av gnaghämmande ämnen som kan användas i skogsbruket för att förhindra skador på granplantor. För att få mer kunskap om hur dessa målproteiner fungerar kommer en viss typ av smärtreceptorer (TRPA1-jonkanaler) från snytbagge och människa att överuttryckas, solubiliseras och renas upp från jästceller på liknande sätt som beskrivits i Moparthi et al., 2014 (Proc Natl Acad Sci U S A. 111(47):16901-16906) och Survery et al., 2016 (J Biol Chem. 291(52):26899-26912). Arbetet innefattar molekylärbiologiska metoder och olika biokemiska metoder för separation och analys av membranproteiner. Funktionella studier utförs på den framrenade receptorn efter att den inkorporerats i lipidmembran. Den strukturella karakteriseringen av framrenat protein, med eller utan agonist, sker i första hand genom röntgenkristallografi, men även med hjälp av cirkulär dikroism, dynamisk ljusspridning, tryptofan-fluorescens, crosslinking och masspektrometri. Proteinmodellering, dockningsstudier och riktad mutagenes utgör komplement i fördjupade analyser av agonisternas inbindingsställe.

Kvalifikationer

Minst 4 års avklarade akademiska studier med inriktning mot biokemi, molekylärbiologi, bioteknik eller motsvarande. Avklarat laborativt examensarbete eller motsvarande. Masterexamen är meriterande. Praktisk erfarenhet av arbete med membranproteiner och ovan angivna metoder är meriterande.

Ansökningsförfarande:

Ansökan sker online och ska innehålla CV med kontaktinformation (email) till två referenspersoner, titel på examensarbete och summering, lista på kurser med betyg samt betygsavskrift för examen. Andra meriter kan inkluderas.

I ansökan skall:

  • motiveras varför den sökande är en lämplig kandidat för den utlysta doktorandplatsen (1/2 A4 sida),
  • en relevant forskningsfråga formuleras utifrån Moparthi et al., 2014 och Survery et al., 2016 (se ovan), och ett förslag ges på hur den kan adresseras praktiskt (1/2 A4 sida).

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4268
Kontakt
  • Urban Johanson, professor, 046-2224194
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-12-07
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Tillbaka till lediga jobb