Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Kravprofil

Institutionen för hälsovetenskaper utlyser nu 3 postdoktortjänster. Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom anställningens ämnesområde hälsovetenskap. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att genomföra ett hälsovetenskapligt forskningsprojekt som på något sätt syftar till att främja människors hälsa. Det kan vara forskning inom områdena prevention, behandling, vård, omsorg och/eller rehabilitering. Viss undervisning kan förekomma, liksom stöd vid handledning av doktorander.

Kvalifikationer

Erfarenhet av arbete och forskning inom hälsovetenskap är ett krav. Det är nödvändigt med goda kunskaper i svenska och engelska. Vid anställning som postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning: uppvisa god förmåga att självständigt utveckla och genomföra forskning av hög kvalité samt uppvisa god pedagogisk förmåga. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga och forskningserfarenhet inom ämnesområdet. Därvid utgör den sökandes forskningsplan och kompetens att undervisa inom hälsovetenskap ett viktigt underlag.

I forskningsplanen (skriven med Times New Roman 12 pkt, enkelt radavstånd, max 5 sidor) ska följande rubriker användas:

  • Syfte och mål: Beskriv övergripande syfte och specifika mål för forskningsprojektet.
  • Bakgrund: Sammanfatta kunskapsläget inom valt område och anknyt till tidigare forskning inom det aktuella området av hälsovetenskap. Beskriv nyckelreferenser.
  • Studiedesign, teori, metod och data: Beskriv projektets studiedesign, teori och metoder samt vilken typ av data som kommer att användas i projektet.
  • Tidplan och genomförande: Beskriv en realistisk tidplan för projektet under de 2 år som postdoktjänsten avser och hur projektet kommer att genomföras.
  • Publicering och samhällsrelevans: Beskriv hur resultatet kommer att publiceras och spridas och för vem/vilka du förväntar dig att resultat är till nytta för.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen är tidsbegränsad enligt avtal, ”Avtal om tidsbegränsad anställnings om postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). Läs mer på hemsidan: https://www.hr-webben.lu.se/anstallningsvillkor/anstallningsformer/tidsbegransad-anstallning/tidsbegransade-anstallningar-for-larare-och-utbildningsanstallningar/meriteringsanstallningar

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/11
Kontakt
  • Christina Brogårdh, prefekt, +46462221892, christina.brogardh@med.lu.se
  • Gerd Ahlström, biträdande prefekt, +46462221916, gerd.ahlstrom@med.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-11
Sista ansökningsdag 2019-03-15

Tillbaka till lediga jobb