Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden samt samverkan med det omgivande samhället ingår.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Ämnesområdet

En postdoktorsanställning ledigförklaras inom ämnesområdet ekonomisk rätt.

Ämnet ekonomisk rätt omfattar studier av såväl offentlig- som privaträtt, och berör både staters ekonomiska förehavanden och frågor som gäller privata aktörers ekonomiska och affärsmässiga transaktioner. Ekonomisk rätt omfattar en rad ämnen, exempelvis arbetsrätt, associationsrätt, finans- och skatterätt, förmögenhetsrätt, handelsrätt, investeringsrätt, konkurrensrätt och rättsekonomi. Postdoktorsanställningen omfattar studiet av ekonomisk rätt på nationell och/eller internationell nivå (inkluderat regional nivå, såsom WTO-rätt och EU-rätt).

Särskild vikt kommer att fästas vid postdoktorsprojekt som inkluderar ett svenskt och/eller nordiskt perspektiv

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid aktuell anställning är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga förmågan.

Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper i ekonomisk rätt.

Ansökningsprocess

Ansökan ska innehålla följande:

 • personligt brev
 • kortfattad curriculum vitae (CV)
 • kopia på doktorsexamensbevis
 • intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
 • plan över forskningsprojekt (inklusive publikationsplan) som sökande önskar arbeta med under tiden som postdoktor (högst fem sidor)
 • förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa
 • de åberopade vetenskapliga arbetena
 • kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter

Varaktighet

Tidsbegränsad anställning, två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Villkor

Anställningen regleras av ett kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/135
Kontakt
 • Helena Josefsson, kanslichef, +46462221095
 • Ulf Maunsbach, prefekt, +462221120
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2019-01-30
Sista ansökningsdag 2019-04-10

Tillbaka till lediga jobb