Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Språk- och litteraturcentrum söker en språkpedagog i tigrinja för undervisning och språkgranskning på samtliga kurser i Tolkning inom offentlig sektor 30 hp. Anställningen omfattar 20%. Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen sträcker sig fram till 2020-01-20.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet bedriver landets enda utbildning av tolkar i offentlig sektor på högskolenivå. Utbildningen ger möjlighet till kandidatexamen i översättningsvetenskap med inriktning tolkning. Genom ett samarbete mellan Språk- och litteraturcentrum (SOL) och Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet ges kursen Tolkning i offentlig sektor, 30 hp under höstterminen 2019 vid Lunds universitet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är auktoriserad tolk i tigrinja. Erfarenhet från tidigare undervisning vid utbildning som står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan är starkt meriterande. Särskilt meriterande är också tolklärarutbildning.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att undervisa framförallt i de praktiska momenten i tolkning till och från tigrinja, bistå ordinarie lärare i deras undervisning, både teoretiskt och praktiskt, samt granska studenternas kunskaper i tigrinja. Undervisningen rör framförallt områdena arbetsmarkandstolkning, socialtolkning och sjukvårdstolkning och i viss mån rättstolkning, alla typer av tolkningstekniker och tolkningskontexter i offentlig sektor ingår. I uppdraget ingår att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som tolk. I uppdraget ingår också att delta i examination av studenter.

Bedömningsgrunder
Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vi värdesätter god samarbetsförmåga. Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterade erfarenheter av tolkning i offentlig sektor. Stor vikt fästs vid den sökandes pedagogiska skicklighet visad genom tidigare utbildning av tolkar i offentlig sektor.

Den semester som genereras under anställningen ska tas ut inom anställningen.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Katarina Lundin och studierektor Lena Larsson. För frågor och information – kontakta studierektor Lena Larsson (lena.larsson@nordlund.lu.se).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-01-20
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1027
Kontakt
  • Lena Larsson / Studierektor, lena.larsson@nordlund.lu.se
Publicerat 2019-03-21
Sista ansökningsdag 2019-04-03

Tillbaka till lediga jobb