Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Forskargruppen Lungbiologi på institutionen för experimentell medicinsk vetenskap ledd av Gunilla Westergren-Thorsson söker en biträdande forskare att anställa. Gruppens huvuduppgift är att utreda mekanismer bakom kroniska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF). IPF är en allvarlig lungsjukdom med en medellivslängd på 3-5 år efter diagnos. De underliggande mekanismerna är hittills inte kartlagda och inga effektiva behandlingar existerar för att behandla eller bota IPF. Med vår forskning hoppas vi kunna identifiera hur specifika lungceller och dess omkringliggande miljö i lungan bidrar till sjukdomsprogressionen, för att finna nya behandlingsstrategier och biomarkörer för IPF. 

Tjänsten är en visstidsanställning på 100% under 6 månader med start den 1 december 2019. 

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar ett avancerat arbete med primära cellkulturer och human lungvävnad från patienter med kroniska lungsjukdomar. Biologiskt material isoleras och används i cell- och vävnadsbaserade modellsystem för att bl.a. studera proliferation, extracellulär matrix (ECM), biomekanik, luftvägsfunktionalitet och tillväxtfaktorer. Arbetet innebär att personen är ansvarig i analysarbete, tolkning av resultat och sammanställning av data och manuskript. Tjänsten innebär även att skriva ansökningar samt projektledning och eventuell handledning av doktorander och studenter på grundutbildning.

Kvalifikationer

Krav

Krav är att sökande har en master inom biomedicin, doktorsgrad i biomedicin med inriktning cell och matrixbiologi, samt är mycket bra i det engelska språket, både i tal som i skrift. Personen skall även vara tydligt självständig med mycket goda samarbetsförmågor.

Personen skall ha fördjupad kunskap och gedigna praktiska erfarenheter av följande kompetenskrav:

 • Dissektion av human och murin lungvävnad för PCLS och scaffolds   
 • Bearbetning och framställning av histologiska preparat och dess analys med slide scanner teknologi 
 • Avancerat arbete med lungvävnadskulturer (precision-cut lung slices) samt organbad med isolerade vävnadspreparat 
 • Avancerat arbete i att upprätta och analysera biomekaniska tester för luftvägsfunktionalitet och biomekanik
 • Avancerat och självständigt arbete av cellodling med primära celler från patienter med kroniska lungsjukdomar. 
 • Självständigt arbete i labbjournalsystemet Labguru. 
 • Provbearbetning av celler och vävnad med masspektrometri, western blot, ELISA, decellularisering och isolering av proteoglykaner, från biologiska prover       
 • Farmakologiska interventioner och utvecklingsarbete i humana och murina modeller med inriktning på serotonin signalering 
 • Gedigna kunskaper i upprättandet av humana ex vivo modeller med decellulariserad lungvävnad 
 • Avancerat arbete med RNA extraktion från celler och lungvävnad och dess analys med rt-qPCR teknik                      
 • Gedigna kunskaper av lungfibrospatologin

Meriterande

Det är även meriterande att sökande har:

 • detaljerade kunskaper om lungans struktur och komposition av celler och matrix
 • goda erfarenheter av histologi (IHC) (fluorescens- och ljusmikroskopi, fixering, inbäddning och snittning, slide scanner)
 • fördjupad kunskap och erfarenheter av att isolera primära celler från human vävnad samt upprättandet av nya humana modellsystem för att utreda farmakologiska interventioner och cellbeteende
 • erfarenheter av fond och stipendieansökningar
 • gedigna kunskaper och erfarenheter i att arbeta med humana 3D-modeller och ex vivo modeller såsom PCLS och scaffolds
 • fördjupade kunskaper i farmakologi med inriktning på serotoninreceptorer och tillväxtfaktorer
 • dokumenterad handledning och undervisning av doktorander och studenter
 • industriella erfarenheter, minst 3 år, med samarbetsprojekt mellan akademin och industrin

Övrigt

Resor till konferenser och samarbetspartners är förekommande i denna tjänst.

Tjänsten är tidsangiven till 6 månader

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-05-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-12-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3090
Kontakt
 • Gunilla Westergren-Thorsson, +46462223314
 • Lena Thiman, +46462227796
 • Maria Palmkron för frågor rörande processen, 046-2224076
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-10-11
Sista ansökningsdag 2019-10-27

Tillbaka till lediga jobb