Medicinska fakulteten, institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Sepsis är ett livshotande tillstånd som inträffar när immunförsvaret överreagerar på en infektion. Denna okända folksjukdom är vanligare än de fyra vanligaste cancerformerna tillsammans och har en högre dödlighet än akut hjärtinfarkt, vilket gör sepsis till en betydande hälsoutmaning. Sepsis skiljer sig beroende på var infektionen börjar, vilken typ av patogen, tid från infektion och samt det underliggande inflammatoriska svaret hos patienten. Dessa inneboende skillnader har emellertid inte studerats på molekylär nivå, och viktigast av allt, inte tillämpas för diagnostisk klassificering av patienter i terapeutiska undergrupper av sepsis. Det är uppenbart att en förbättrad molekylär definition av sepsis kommer leda till nya möjligheter att iinordna sepsispatienter i undergrupper som sedan kan användas som utgångspunkt för kliniska studier för nya behandlingar.

Arbetsuppgifter
Målsättningen med projektet är att använda sig av djurmodeller och kvantitativ masspektrometri för att kartlägga hur det molekylära inflammationssvaret ändras beroende på tid och typ av patogen.

Arbetsuppgifterna består i att etablera djurmodeller för infektion följt av isolering och beredning av relevanta proteinfraktioner. Dessa proteinfraktioner analyseras därefter med kvantitativ masspektrometri och resultaten sammanfattas genom bioinformatik följt av funktionella analyser av relevanta proteiner.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen vid ansökningstidens utgång inom biologi, kemi, bioteknologi eller liknande ämnesområde.

  • Riklig erfarenhet av att preparera prover för masspektrometri- och proteinanalys med masspektrometri.
  • Tidigare erfarenhet av att arbeta med sepsis.
  • Dokumenterad experimentell erfarenhet att arbeta med djurmodeller.
  • Mycket goda kunskaper i bioinformatik.

Meriterande

  • Examen i bioinformatik.
  • Internationell erfarenhet.
  • Vana att arbeta med bakterier.

Av sökande förväntas självständighet, stark drivkraft och god kommunikationsförmåga. Arbetet innebär kontakt med experter inom andra ämnesområden vilket kräver god samarbetsförmåga.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet pga av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3464
Kontakt
  • Johan Malmström/professor, 046-2220830
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2019-11-05
Sista ansökningsdag 2019-11-25

Tillbaka till lediga jobb