Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Under aktivt undersökande kommer hjärnan att gå in i olika tillstånd. För att undersöka principerna genom vilka de interna hjärntillstånden påverkar hjärnans representation av haptiska upplevelser kommer sökande att använda fixerade uppsättningar av spatiotemporala taktila aktiveringsmönster eller mekanisk haptisk stimulering över spontana eller experimentellt inducerade förändringar i hjärnans tillstånd för att undersöka motsvarande avkodning av den haptiska upplevelsen. Dessutom kommer principerna för sensorisk augmentering, och dess beroende av hjärnans tillstånd, undersökas.

Arbetsuppgifter

Målet är att undersöka effekterna av att variera de interna hjärntillstånden på de neokortikala representationerna av haptiska upplevelser. Analysen görs med in vivo whole cell patch clamp registreringar i sövda djur och med modellering av representationer på neuronal populationsnivå i hjärnan in vivo.

Förväntade resultat är en förståelse av hjärnans nervcellskretsmekanismer för tolkning av haptiska input feature i neokortikala neuron och interagerade hjärnsystem. Förståelsen för hur hjärnan representerar de haptiska input features förväntas nå en nivå som kan användas som nya principer för design av haptiska användargränssnitt.

Dessutom ingår planerade vistelser vid Human Robotics på Imperial College London, för att lära sig mer om biomimetisk informationsbearbetning, och vid Osnabrück universitetet för att studera principerna för sensorisk augmentering och deras beroende av hjärnans tillstånd.

Kvalifikationer

Krav för anställningen:

- Tidigare analys av sensorimotor system på Masternivå.

- Sökande får ha bott eller varit verksam i Sverige i max 12 månader de senaste 3 åren.

- Sökande får inte ha forskningserfarenhet som överstiger fyra år eller ha en doktorsexamen.

Meriterande för anställningen:

- Tidigare erfarenhet av in vivo neurofysiologiska studier av enskilda neuron eller djupanalys av data som genererats genom sådana studier.

Övrigt

Sökande förväntas spendera cirka 10 veckor utomlands för studier vid Imperial college London och Osnabrück universitetet.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3650
Kontakt
  • Henrik Jörntell, + 46 46 222 77 64
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-06
Sista ansökningsdag 2019-12-04

Tillbaka till lediga jobb