Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Anställning
Anställning tillsvidare som universitetslektor i kardiovaskulär forskning med möjlighet att förena med anställning som specialistläkare/överläkare, placering tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning samt medverkan i de ledningsgrupper som finns inom en medicinsk fakultet. En viktig del är att medverka i undervisningen inom den medicinska fakultetens utbildningsprogram. Vid förenad anställning ingår även klinisk verksamhet. Innehavaren ska kunna delta i grund- och avancerad utbildning samt i forskarutbildningen inom fakultetens olika utbildningsprogram. Innehavaren förutsätts utöva egen kvalificerad forskning. I anställningen kan även ingå interna och/eller externa förtroendeuppdrag. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig. Förenad anställning: För att erhålla förenad anställning ska den sökande vara legitimerad läkare och ha specialistkompetent i relevant specialitet. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är förmåga att attrahera nationella och/ eller internationella anslag meriterande. Erfarenhet av en kombination av experimentell och klinisk forskning är särskilt meriterande. Pedagogisk skicklighet ska ha visats såväl inom undervisning som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet, förmåga att handleda doktorander och administrativ skicklighet. Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt förmåga att interagera med det omgivande samhället. Om förenad anställning är aktuell kommer den kliniska anställningen att ske vid Region Skåne. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: https://www.medicin.lu.se/lfn

Övrig information
Upplysningar lämnas tom 31 december 2020: av dekanus Erik Renström, tel. +46 40 391 157, erik.renstrom@med.lu.se och from 1 januari 2021: av dekanus Kristina Åkesson, samt av prefekt Patrik Midlöv tel. + 46 40 391 363, patrik.midlov@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel. +46 46 222 71 11, helene.berggren@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-01-11. Fyll i din ansökan enligt instruktioner som finns vid Meritsammanställning och CV: https://www.medicin.lu.se/om-fakulteteninstitutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar och registrera i rekryteringssystemet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/676
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-30
Sista ansökningsdag 2021-01-11

Tillbaka till lediga jobb