Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Forskargruppen

Forskargrupp geriatrik är en etablerad grupp sedan mer än 20 år vid institutionen för kliniska vetenskaper Malmö. Forskargruppschef är professor Sölve Elmståhl. Gruppen består av ca 25 personer varav 10 doktorander.

Vårt övergripande mål är att förbättra vård och hälsa för äldre individer och vi arbetar såväl med epidemiologisk och statistisk analys, kliniska studier och registerbaserad forskning. Forskargruppen har tillgång till flera populationsbaserade studier och ett stort antal doktorandprojekt utgår från den pågående befolkningsstudien Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som är en del i den nationella satsningen Swedish National study on Aging and Care (SNAC). Mer information finner du här.

GÅS genomförs med stöd från Socialdepartementet, VR och Region Skåne och omfattar kliniska data, biobank och registerdata med återkommande undersökningar vart tredje år sedan år 2001. På delurval finns tillgång till genomik, proteomik och MRI. Vi arbetar tvärdisciplinärt men med forskningsfrågeställningar kring normalt åldrande, prediktion av riskfaktorer för sjukdomar i åldrandet, förlopp av kroniska sjukdomar och samspel kring vård och omsorgsutnyttjande. GÅS ingår även i den nationella uppbyggnaden av NEAR (The National E-infrastructure for Aging Research). Samverkan finns med strategiskt forskningsområde SFO Epihealth inom Lunds universitet. 

Vi söker nu en erfaren statistiker med bred vetenskaplig kompetens som kan bidra med att stärka och utveckla statistisk och metodologisk kompetens. Du förväntas ingå i handledning av doktorander, design av projekt och forskargruppens seminarieverksamhet. Möjlighet att bedriva egen forskning ges.

Anställningen är på heltid och tillsvidare, med sex månaders provanställning. Önskvärt startdatum är 2020-08-24.

Arbetsuppgifter

Vi söker en senior statistiker med förmåga att utgöra forskargruppens spetskompetens inom statistisk databearbetning och analys. Arbetsuppgiften består till stor del av att i nära samarbete med forskargruppchefen och andra gruppmedlemmar planera, praktiskt genomföra samt rapportera statistiska analyser relevanta för gruppens forskningslinje. Därtill förväntas delar av arbetstiden ägnas åt handledning av juniora forskare och doktorander, bistå i utformningen av kommande studier, samt för gruppens räkning aktivt bevaka och tillgodogöra sig utvecklingen på forskningsfronten av epidemiologisk och statistisk analys. 

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • doktorsexamen inom relevant kvantitativ vetenskap såsom statistik.
 • minst 5 års praktisk erfarenhet av att efter doktorsexamen ha arbetat med databearbetning och statistiska analyser inom klinisk och/eller epidemiologisk forskning.
 • minst 15 vetenskapliga /peer reviewed publikationer i ansedda tidskrifter - varav huvudansvarig forskare för minst en publikation - eller relevant docentkompetens.
 • mycket goda kunskap inom sannolikhetslära och/eller biostatistisk teori.
 • erfarenhet av handledning på doktorandnivå inom medicinsk forskning.
 • mycket god skriftlig kunskap i engelska.
 • utmärkt muntlig kommunikativ förmåga på svenska och/eller engelska.
 • utmärkt förståelse för, och mycket god praktisk analysförmåga i antingen SPSS, SAS, R eller Stata.
 • stor personlig motivation kring utmaningen att delta i uppbyggnadsfasen och vidareutveckling av forskargruppen, varför personlig lämplighet särskilt kommer att beaktas.

Meriterande för anställningen är:

 • dokumenterad förmåga att publicera vetenskapliga artiklar i ansedda medicinska tidskrifterna.
 • dokumenterad erfarenhet av SPSS, SAS, Stata, eller R eller annan programvara och att kunna producera grafik av hög kvalitet (figurer, visualiseringar) för presentation av forskningsresultat.
 • erfarenhet av att analysera genetisk data (t.ex. via PLINK).
 • erfarenhet av att samla in och/eller analysera registerbaserad data.
 • uppvisad förmåga till fortsatt statistisk metod- eller teoriutveckling efter doktorsexamen.
 • Kunskap om andra programmeringsspråk såsom Python, C ++ eller PEARL.

Personliga egenskaper:

Du ska vara noggrann och kunna arbeta självständigt med olika epidemiologiska forskningsfrågor, genom hela publikationsprocessen från databearbetning till publikation.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-24 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/756
Kontakt
 • Sölve Elmståhl, professor i geriatrik,, solve.elmstahl@med.lu.se
 • Anton Lagerbäck, personalsamordnare,, anton.lagerback@med.lu.se, tele: 040-39 19 04
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-06
Sista ansökningsdag 2020-03-29

Tillbaka till lediga jobb