Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för handelsrätt

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Institutionen för handelsrätt är en betydelsefull del av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Vid institutionen bedrivs för närvarande grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom en rad rättsvetenskapliga ämnen, med särskilt fokus på regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Institutionen förenar det stora lärosätets traditioner med dynamiken hos ett ständigt föränderligt ämne. Institutionen kännetecknas av en god och välkomnande miljö och ett intresse för handelsrättens roll i samhället. Vid institutionen, som har omkring 30 medarbetare, utbildas 500 studenter på helårsbasis.

Verksamheten vid Institutionen för handelsrätt bedrivs med särskilt fokus på det ekonomiska livets juridiska problem – och möjligheter. Vi har under många år haft en nära anknytning till omvärlden och samverkar med näringsliv och organisationer regionalt, nationellt och internationellt.

Ämnesområde

Handelsrätt med inriktning mot bolagsrätt och allmän avtalsrätt.

Handelsrätten reglerar företagens verksamhet och är alltså den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget. Hit räknas t ex avtalsrätt, köprätt, bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, immaterialrätt och konkurrensrätt. Undervisning, men också forskning inom ämnet, bedrivs i nära anslutning till andra discipliner, framför allt ekonomi. Under de kommande åren strävar vi mot att ytterligare förstärka samarbetet mellan olika forskningsinriktningar och att bli en ännu tydligare del av Ekonomihögskolans kärnverksamhet. Ett uttalat mål är att erbjuda den främsta handelsrättsliga utbildningen i landet.

Arbetsuppgifter

Professorsanställningen är den främsta läraranställningen vid universitetet. I arbetsuppgifterna ingår att genom forskning, undervisning, handledning och samarbete med kollegor och studenter samt samverkan med det omgivande samhället aktivt leda och utveckla verksamheten och bidra till en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö. Centralt för den aktuella anställningen är därför att ta ett helhetsansvar för forskning och utbildning i bolagsrätt och allmän avtalsrätt vid Institutionen för handelsrätt. Det handlar exempelvis om att utveckla nationella och internationella samarbeten, delta i den nationella och internationella debatten, lyfta fram och ge stöd till yngre kollegor samt initiera och bidra till ansökningar om forskningsanslag. I det pedagogiska uppdraget ingår att verka för en pedagogisk utveckling av utbildningen på alla nivåer. Undervisningen avser framför allt svenska rättsförhållanden och bedrivs huvudsakligen på svenska språket, med svenska rättskällor i fokus. Undervisning på engelska och internationella inslag, såsom t.ex. internationell kontraktsrätt, förekommer i viss utsträckning.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet samt i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § HF).

För professor vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning krävs därutöver genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på olika nivåer.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
  • mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
  • god förmåga att handleda doktorander i studier till doktorsexamen.
  • god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
  • god förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

I detta fall är förmåga att i tal och skrift behärska svenska språket eller annat skandinaviskt språk också ett krav.

I den samlade bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid meriter inom områdena bolagsrätt och allmän avtalsrätt. Vikt kommer också att fästas vid förmåga att leda och driva forsknings- och utvecklingsprojekt och förmåga att attrahera forskningsmedel. Vidare beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet.

Institutionen för handelsrätt är en liten institution som är beroende av ett gott samarbete mellan medarbetarna. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, engagemang och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan axla en ledarroll och bidra till utveckling av pågående forskning, grundutbildning och annan verksamhet vid Institutionen för handelsrätt och Ekonomihögskolan. Vi lägger stor vikt vid sökandens personliga egenskaper. Egenskaper som är önskvärda är att sökanden är positiv, förtroendeskapande, strukturerad, självständig och nyfiken.

För ytterligare information om bedömningsgrunder, se dokumentet "General requirements profile and assessment criteria for appointments as professor, visiting professor and adjunct professor at Lund University School of Economics and Management": https://www.ehl.lu.se/media/ehl/recruitment/general-requirements-professor-visiting-professor-and-adjunct-professor-at-lusem.pdf

Ansökan

Ansök genom att klicka på knappen "Logga in och sök jobbet" längst upp till höger i annonsen. Ekonomihögskolan använder ett speciellt kvalifikationsportföljssystem för att dokumentera och beskriva meriter. Vänligen skapa din ansökan enligt dispositionen i dokumentet "Instructions to applicants for employment as professor or senior lecturer at LUSEM", https://www.ehl.lu.se/media/ehl/recruitment/instructions-to-applicants-for-emlpoyment-as-professor-and-senior-lecturer-at-LUSEM.pdf och bifoga den som tre separata PDF-filer (i rekryteringssystemet).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/909
Kontakt
  • Docent Jörgen Hettne, Prefekt, 046-222 79 02, jorgen.hettne@har.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-26
Sista ansökningsdag 2020-04-30

Tillbaka till lediga jobb