Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Vi har två för anställningarna viktiga professionsprogram, Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet där behovet av lärare med klinisk erfarenhet och aktiv klinisk praktik är stort. 

Vi söker nu två kliniska adjunkter med psykologexamen, psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk psykoterapi eller familjeterapi samt psykoterapihandledning. 

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå vid Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot klinisk psykologi och psykoterapi. I undervisningen kan även inkluderas uppdrag i form av kursledning, kursutveckling och kursadministration. Undervisning kan även förekomma inom andra ämnesområden t.ex. allmän psykologi och vid fristående kurser.

Undervisningen sker på svenska och på engelska. Merparten av undervisningen och examinationerna kommer att ske på svenska, varför god kunskap i såväl skriven som talad svenska är nödvändig

Behörighetskrav
För behörighet krävs att den sökande har svensk psykolog- och psykoterapeutlegitimation. Utbildning i psykoterapihandledning samt forskning är meriterande. För behörighet krävs även dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Den aktuella anställningarna innefattar undervisning och examination inom ramen för utbildning inom psykoterapi så professionell kompetens och erfarenheter av arbete inom detta område ges stor vikt vid tillsättningen. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas men även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Det är särskilt meriterande med undervisningserfarenhet avseende handledning och undervisning i psykoterapi.

Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att knyta undervisningen till aktuell forskning tillmätas betydelse. Dokumenterad förmåga att bidra till arbete beträffande högskolepedagogisk utveckling och utbildningskvalité ingår i bedömningen av den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till kursplanering, kursutveckling och kursansvar samt genom förmåga till samarbete inom undervisningen. Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Egenskaper såsom noggrannhet, förmåga till eget ansvarstagande samt förmåga till samarbete anses viktiga för att fullgöra anställningen väl. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Villkor
Tillsvidareanställning om ca 80% med start 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.  

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad ca 80%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1543
Kontakt
  • Hannah Stén, Personalsamordnare, +46462228769
  • Robert Holmberg, Prefekt, +46462228768
Publicerat 2020-07-06
Sista ansökningsdag 2020-09-08

Tillbaka till lediga jobb