Lunds universitet, Juridiska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21).

Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet. Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället.
Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella mastersprogram.

Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

Ämne

Offentlig rätt

Ämnesbeskrivning

Offentlig rätt omfattar den del av juridiken som rör maktutövningen i riksdag, regering, kommuner och annan offentlig förvaltning. Till den offentliga rätten räknas framför allt ämnena statsrätt (konstitutionell rätt), allmän förvaltningsrätt inklusive förvaltningsprocessrätt samt områden inom speciell förvaltningsrätt.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna omfattar ett särskilt ansvar för undervisning och examination i offentlig rätt på det svenska juristprogrammets grund- och avancerade nivå. De ämnesområden som främst aktualiseras är allmän förvaltningsrätt, inklusive förvaltningsprocessrätt, och statsrätt.  

I arbetsuppgifterna ingår vidare handledning och examination av examensarbeten liksom handledning av uppsatser på juristprogrammets sjätte termin inom ramen för kursen Rättsvetenskaplig uppsats. Annan undervisning och handledning kan också ingå, till exempel att utarbeta och spela in videoföreläsningar inom ramen för fakultetens distans och uppdragsutbildningar. Därutöver innefattar arbetsuppgifterna att aktivt verka för en pedagogisk utveckling av utbildningen på alla nivåer.

I arbetsuppgifterna ingår vidare att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander och studenter samt samverkan med det omgivande samhället vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö.

Behörighet

Enligt Lunds universitets anställningsordning är den behörig att anställas som universitetsadjunkt som:
- har avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt
- har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- har visat pedagogisk skicklighet
- har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrund

Som bedömningsgrund vid anställning av universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.


Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper och undervisningserfarenhet i svensk offentlig rätt, i synnerhet statsrätt och allmän förvaltningsrätt inklusive förvaltningsprocessrätt. Särskild vikt kommer också att fästas vid forskningserfarenhet, eftersom undervisningen ska vara knuten till aktuell forskning.

Vidare kommer särskild vikt att fästas vid att den sökande har dokumenterad erfarenhet av att bedriva undervisning på distans.

Vid bedömningen beaktas om den sökande har god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk på juristprogrammet är ett krav liksom förmåga att undervisa på engelska.

Vikt kommer också att fästas vid erfarenhet av examination på grund och avancerad nivå. Då uppsatshandledning och examination ingår i arbetsuppgifterna, fästs även vikt vid kunskaper i akademiskt skrivande och erfarenhet av handledning av skriftliga uppgifter.

Anvisningar för ansökan

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Jenny Lindskog, Box 207, 221 00 Lund. Diarienummer ska anges på handlingar som skickas via post.

Ansökan ska innehålla uppgifter i enlighet med handläggningsordning 2013 och riktlinjer för akademisk meritportfölj. Handläggningsordning 2013 och riktlinjer för akademisk meritportfölj hittar du via följande länk: http:// www.jur.lu.se/#!anstallningochdocentur


Ansökan ska innehålla

1. Personligt brev
2. Kortfattad curriculum vitae (CV )
3. Utvalda publikationer
4. Vetenskapliga meriter
5. Pedagogiska meriter
6. Ledarskap och administration
7. Samverkan med det omgivande samhället
8. Andra relevanta meriter

Varaktighet

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 18 januari 2021 eller enligt överenskommelse till och med 31 augusti 2021. Omfattningen är 100 % men annan omfattning kan diskuteras.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-18
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3589
Kontakt
  • Ulf Maunsbach, +462221120
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-11-05
Sista ansökningsdag 2020-11-20

Tillbaka till lediga jobb