Lunds universitet, Ekonomihögskolan,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Vid Statistiska institutionen arbetar cirka 15 forskare, lärare, doktorander och övrig personal. Vi bedriver forskning inom flera områden: analys av högdimensionella data, bayesianska metoder, spatial-temporala modeller, icke-gaussisk modellering, tillämpad forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen samt stokastiska modeller och beräkningsstatistik.

Mer information hittar du på institutionens hemsida: http://www.stat.lu.se/forskning.

Lunds universitet ledigkungör en anställning som universitetslektor i statistik. Anställningen är på heltid vid Lunds universitet, placerad vid Statistiska institutionen, Ekonomihögskolan.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning (70%) och forskning/kompetensutveckling/administration i kombination (30%). Under det första året kommer uppgifterna att vara 50% undervisning och 50% forskning/kompetensutveckling/administration.

Institutionen har behov av undervisning och handledning inom flera områden och på olika nivåer. Den exakta fördelningen av undervisningen i denna tjänst kommer därför att bero på den nyanställdas profil och intressen.

Institutionen strävar efter att dess lärare ska undervisa på olika nivåer. Till detta ska läggas att vi förutser ett ökat behov av handledning med anledning av det planerade mastersprogrammet i data science.

I ett längre perspektiv förväntas innehavaren av anställningen aktivt söka och få externa forskningsmedel.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå anställningen. (Högskoleförordningen 4 kap. 4 §)

Bedömningsgrunder och kvalifikationer

Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla anställningar. Vid bedömningen av de sökande kommer därför lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande bedömningsgrunder gälla:

  • god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
  • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
  • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
  • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
  • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

(Lunds universitets anställningsordning 4.3.4)

Den framgångsrika kandidaten måste ha beprövad kompetens och erfarenhet inom statistikområdet.

Starka undervisnings- och forskningsprofiler är nödvändiga.

En gedigen undervisningserfarenhet är ett krav för denna anställning. I bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer såväl undervisningserfarenhet som pedagogiska kvalifikationer att vägas in. Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor är ett krav.

Anställningen förutsätter intresse för och vilja att aktivt medverka i utvecklingen av institutionens kurser i modern data science och erfarenhet av dylikt utvecklingsarbete är meriterande.

I den samlade bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid publikationer i högt rankade internationella tidskrifter med peer-review-system. Den sökande förväntas bedriva eller vara beredd att bedriva forskning inom data science.

Personliga egenskaper som efterfrågas är öppenhet, kreativitet, uthållighet, och drivkraft. Personen ska också kunna samarbeta med andra inom och utanför akademin.

Anställningen innebär undervisning på både svenska och engelska, varför sökanden förväntas kunna undervisa på båda språken.

Den sökande som inte behärskar svenska kommer att behöva upprätta en specificerad plan för hur språkkunskaper kommer att förvärvas, så att vederbörande kan undervisa på svenska inom ett år.

Villkor

Tillsvidareanställning, heltid.

Anställning som universitetslektor regleras i Högskoleförordningen kap 4 samt i Lunds universitets anställningsordning.

Ansökan

Anställningen söks online. Klicka på knappen "Sök jobbet" i annonsen. För mer information, gå gärna in på våra hemsidor https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss samt http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Ekonomihögskolan använder sig av akademiska meritportföljer för att dokumentera och presentera meriter. Vänligen lägg upp din ansökan i tre separata pdf-filer enligt “Instructions to applicants for employment as professor or senior lecturer at Lund University School of Economics and Management” på webbsidan https://ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/822
Kontakt
  • Krzysztof Podgórski, prefekt, 0782 602 521, krzysztof.podgorski@stat.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-18
Sista ansökningsdag 2021-04-16

Tillbaka till lediga jobb