Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Handledaren för den utlysta positionen Dr Eran Elhaik är ansvarig för de genomiska analyserna i över ett dussin sekvenseringskonsortier, vars resultat publicerats i Science, Nature, PNAS och Genome Research. Dr. Elhaiks lab är känt för sin befolkningsgenomik och biogeografiska forskning http://www.eranelhaiklab.org/ och Dr. Elhaik samarbetar med hundratals forskare från hela världen.

Postdoktor i bioinformatik: DNA-sekvensering och identifiering av skyddande gener i växter

Särskild ämnesbeskrivning

Vi är intresserade av att utveckla ett optimeringssystem för användning av DNA och RNA NGS och kartdata för att identifiera gener associerade med hur en växt svarar på behandling för biokontroll och biostimulering.

Detta är ett tvärvetenskapligt projekt som involverar programmering och modellering. Projektet involverar också samarbeten med forskare inom andra discipliner, inklusive biomatematik, biostatistik, and molekylärbiologi.

Arbetsuppgifter

Kandidater bör ha ett intresse för växtbiologi. Kandidater måste ha starka datorkunskaper med bakgrund i statistik, datavetenskap eller ett relaterat område. Kandidater bör ha erfarenhet av maskininlärnings metoder. Kandidaten kommer att arbeta tillsammans med Dr. Eran Elhaik, professor Allan Rasmusson, och professor Laura Grenville-Briggs (vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp,) för att sekvensera genomik växter och tillämpa funktionell genomik verktyg på plangenomen.

Kandidaten ska ha en stark grund i programmering inom R och matematik / statistik samt erfarenhet av att använda bioinformatiska verktyg för genomsekvensering, montering och bearbetning

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 15% av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

 • Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta heltid på det beskrivna forskningsprojekt. Det förväntas att hen tillämpa och optimera datorbaserade verktyg för att fullfölja de övergripande projektmålen och, efter en träningsperiod, självständigt analysera växt genomdata
 • Allt arbete kommer att utföras inbäddat i ett samarbetsforskningsteam som kräver delning av expertis, öppen diskussion om resultat och underlättande av experiment av andra teammedlemmar
 • Aktivt deltagande i internationella konferenser förväntas samt spridning av resultat i peer review-publikationer
 • Kandidaten kan utföra undervisningsuppgifter som en del av Lund Bioinformatics MSc-program
 • Den framgångsrika kandidaten att aktivt söka oberoende forskningsfinansiering under anställningsperioden, vilket ger möjlighet att gå över till en oberoende forskarposition.
 • Slutligen inkluderar befattningen begränsade uppgifter inom administration relaterade till ovan nämnda arbetsuppgifter

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Kandidaten ska ha en examen i bioinformatik, biostatistik, statistisk genetik eller liknande relevant ämne och erfarenhet av att bedriva sådan forskning genom en tidigare forskarassistentpost eller genom att arbeta mot en doktorsexamen. Sökande ska ha förmågan att samarbeta väl och kommunicera vetenskapligt material till icke-forskare.

Övriga nödvändiga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Starka programmeringskunskaper i Python / R eller liknande språk
 • Erfarenhet av att analysera kvalitativa och kvantitativa data och NGS-data
 • En meritlista av publicering av vetenskapligt granskade vetenskapliga artiklar
 • Bevis på förmåga att arbeta effektivt både självständigt och som medlem i ett litet team
 • Bevis på förmåga att organisera resurser, planera och utveckla arbetsaktiviteter och uppfylla tidsfrister effektivt och konsekvent
 • Erfarenhet av att anpassa egna färdigheter till nya omständigheter

Bedömningsgrunder

Detta är en karriärutvecklingsposition som främst är inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i en karriär och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskarkvalifikationer och potential som forskare. Hänsyn kommer att tas till kvalificerade kandidater med god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas till en ENDA PDF-fil som innehåller:

 • Personligt brev (din bakgrund, varför är du intresserad av anställningen, och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund, din mål, och startdatum)
 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst tre referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

Kandidater som uppfyller kraven kommer att utvärderas vidare om programmerings- och skrivförmåga och om de inbjuds till intervju.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/847
Kontakt
 • Eran Elhaik, universitetslektor, +46 46 222 94 19, eran.elhaik@biol.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-19
Sista ansökningsdag 2021-06-08

Tillbaka till lediga jobb