Lunds universitet, LTH, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningsprojektet, inom vilket Post Doc-tjänsten utlyses, fokuserar på utvärdering av vattenfria aminbaserade absorptionssystem för koldioxidinfångning. Tekniken är särskilt lämpad för implementering i industri och el- och fjärrvärmeproduktion, då den kan drivas med restvärme från processen, och kommer att utvärderas i en pilotanläggning.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:
• Forskning inom ämnesområdet.
• Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
• Handledning av examensarbetare och doktorander.
• Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
• Samverkan med näringsliv och samhälle.
• Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i engelska och svenska, i tal och skrift.
• Erfarenhet av högkvalitativ forskning inom aminabsorption för koldioxidinfångning.
• Erfarenhet av experimentella metoder för utvärdering av aminsystem för koldioxidabsorption, såsom reaktionskalorimetri, NMR, XRD och absorptionshastighetsmätningar.
• Erfarenhet av samverkan med externa parter inom forskningsprojekt.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.
Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
• God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
• Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:
• Förmåga att genomföra högkvalitativ forskning relaterad till koldioxidinfångning genom aminabsorption.
• Förmåga att utveckla experimentella metoder för utvärdering av aminsystem.
• Förmåga att analysera resultat från NMR-analys.
• Förmåga att utföra studier och analysera resultat med reaktionskalorimetri.
• Förmåga att samverka med externa parter inom forskningsprojekt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20220201
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3381
Kontakt
  • Helena Svensson, +46462229313
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-11-25
Sista ansökningsdag 2021-12-09

Tillbaka till lediga jobb