Lunds universitet, LTH, Institutionen för byggvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Många naturliga och industriella materialprocesser av granulära- och pulver-system sker över enrad olika spatial- samt tids-skalor och involverar komplexa lokala mekanismer mellan och inuti de ingående partiklarna. Teknikutvecklingen inom röntgenbilder och diffraktionsmetoder har öppnat nya möjligheter att utforska kinematik och spänningsfördelningar i granulära material, även vid mycket höga töjningshastigheter. Vår grupp vid Lunds universitet har gått i spetsen för en del av denna utveckling och vi letar nu efter en mycket motiverad person som i detta doktorandprojekt skall utveckla experiment som utnyttjar dessa tekniker för att studera deformationsmekanismer, kraftöverföring och dynamiska effekter i granulära material.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgiterna ingår:

 • utveckling av nya experiment med avancerad röntgenbildning/diffraktion;
 • genomföra experimentella kampanjer;
 • analysera data, inklusive utveckling av algoritmer, där så är lämpligt;
 • relatera de experimentella resultaten till teorier/modellering av granulär mekanik.

Experiment kommer att utföras på 4D Imaging Lab vid Lunds universitet, liksom vid internationella röntgenanläggningar, som MAXIV (Lund), ESRF (Grenoble, Frankrike) och European XFEL (Hamburg, Tyskland).

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Hållfasthetslära uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng inom ämnesområdet, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller väg och vattenbyggnad.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i geomekanik/hållfasthetslära och fysik.
 • Mycket goda kunskaper engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • intresse för experimentella metoder, avancerad data/bildanalys och numeriska beräkningar;
 • goda kunskaper i röntgenmetoder, bildanalys/rekonstruktion är meriterande, t.ex. tomografi;
 • erfarenhet av datorprogrammering i Matlab®, python, C eller motsvarande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3418
Kontakt
 • Stephen Hall, +46 46 222 45 89
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-11-17
Sista ansökningsdag 2021-12-14

Tillbaka till lediga jobb