Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Osäkerhetsanalys innefattar identifiering, beskrivning och bedömning av betydelsen av källor till osäkerhet i en kunskapssammanställning och bedömning som ska ligga till grund för beslutsfattande. Sannolikhet är ett kvantitativt mått på osäkerhet. Denna forskning studerar principer och metoder för osäkerhetsanalys och anpassar dessa till hur vetenskapliga bedömningar ser ut i praktiken.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn ska bedriva forskning på principer och metoder för bedömning av osäkerhet i slutsatser från vetenskapliga bedömningar. Detta innefattar integrering av data och evidens i modeller, statistisk modellering och strukturerade metoder för expert-elicitering. Särskild fokus är osäkerhet i kemiska riskbedömningar. Postdoktorn kommer arbeta med konceptualisering och tillämpning av osäkerhetsanalys på fallstudier definierade inom projektet RISK-HUNT3R.

I denna tjänst ingår i huvudsak följande: 

 • Aktivt bidra till metodutveckling och delta i relevant utbildning för att uppnå målen med projektet
 • Aktivt deltagande på internationella konferenser och rapportering av resultat i vetenskapliga tidskrifter
 • Vid intresse handleda studenter på grundutbildning samt vara biträdande handledare för doktorand
 • Aktivt och oberoende söka forskningsfinansiering under anställningen
 • Begränsade administrativa uppgifter

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Högre utbildning i matematik, statistik eller motsvarande, med kunskap om Bayesiansk modellering

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Meriterande:

 • Erfarenhet av expert-elicitering, evidenssynteser, kvantitativa riskbedömningar eller osäkerhetsanalys.
 • Förmåga att kommunicera vetenskapligt material till icke-forskare.

Hänsyn kommer också tas till god samarbetsförmåga, driv, självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt  “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inkl. publikationslista
 • Generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3902
Kontakt
 • My Geborek, personalsamordnare, +46462224853,my.geborek@science.lu.se
 • Ullrika Sahlin, universitetslektor, +46738274432,ullrika.sahlin@cec.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2021-12-01
Sista ansökningsdag 2022-01-13

Tillbaka till lediga jobb